Buďte vítáni u řezbáře H.T.Františka Radvana.

Mé motto z dob studií, kdy bylo míněno především pro psané slovo, mne provází do dnes a platí pro každou moji činnost a materiál, se kterým pracuji:

„Vtisknout papíru kus sebe sama, vylít naň lásku svou k horám, říčkám, životu, … a zapečetit kousíčkem srdce svého, které by zahřálo, bych si přál.“

Ono v t i s k n o u t jsem od samého začátku nechápal doslovně (jako jemnou obdobu v n u t i t). Chápal jsem jej, a to čím dál výrazněji (především pak při práci s takovým materiálem, jakým je dřevo), jako snahu spojením v meditaci p ř e d a t společné poselství. A věřte, že je co předávat společně se dřevem, se stromy, s přírodou – věřte, že je co se učit. Stačí jen vzdát se falešné představy své vlastní nedostižné nadřazenosti, pokorně (nikoli otrocky) se otevřít, pozorně naslouchat … a již to nejste Vy, kdo vymýšlí (vymyšlené není pravda)… neboť je tu ještě něco, někdo, kdesi uvnitř i vedle Vás, a Vaše mysl vnímá to, co nelze uvidět, uslyšet …, Vaše ruce vedou nástroj tak, jak Vy sami jste nedoufali a tak trochu nechápete …

Když již nástroj odpočívá, odložen, víte co jste před začátkem práce nevěděli, vnímáte co jste vnímat nemohli, nechce se Vám odejít, nechce se Vám spát, ač je doba sebe pokročilejší. Pokračovat by se chtělo, neboť onen dotek …

Ale filosofické pojednání asi není to, co by právě na tomto místě bylo hledáno, přestože filosofie každé činnosti je rozměrem, který, ač neviděn, činnost samu a její výsledky ovlivňuje nejvíce.

Jsem na tomto světě od roku 1949. Od samého začátku mne ovlivňovala příroda, jenž mne obklopovala, neboť jsem velkou část svého dětství prožíval na hájovnách, v různých koutech vlasti české. Příroda byla a je tou největší mojí učebnicí. Jsou v ní vepsány skutečné zákony. Zákony všehomíru, nepokřivené lidským nazíráním, sebestřednou lidskou spekulací …

Pokud jde o moji výtvarně – řezbářskou činnost, jsem samoukem (ne doslova, neboť mne neustále učí ta nevětší učitelka – příroda a já si vedle ní připadám jako naprosto nechápavý žáček), který měl možnost, byť letmo a kratince, nahlédnout i pod ruce tak úžasným tvůrcům, jako je akademický sochař František Radvan, pan profesor Oliva ze SUPŠS sklářské v Žel. Brodě – učitel mého přítele Vladimíra Biji (který je dalším z oněch úžasných „tvořivců“ a je škoda, že již dávno není mezi námi), … V první řadě však chci, mezi lidmi, kteří pozitivně ovlivnili mou práci nejen s dřevem, vyzdvihnout tatínka, který se uměl zastavit a vcítit do věcí, které většině lidí naprosto unikají. Dokázal číst v duchovní knize přírody obdivuhodným způsobem a jsem vděčný, že mne vedl při mém prvním slabikování z ní.

Přestože jsem studoval „techniku“ = technologii skla, mé první pracovní zařazení bylo: odborný učitel technologie, výtvarného kreslení a modelování (na sklářském učilišti).

Řezbářství je mojí hlavní meditací, nikoli hlavní činností.

Od února 2008 jsem přestal být v dílně sám, neboť se ke mně přidal, z čehož mám velkou radost, můj přítel Tichý Vulkán Miroslav Heřman. Jemu vděčím za pohodové zvládnutí slíbeného termínu dokončení dřevořezby pro zámeckou kapli sv. Bartoloměje na Žampachu „... a zde zlatý řetěz.“, která byla slavnostně odhalena 23.srpna 2008.

Při pomoci na dokončování této dřevořezby nezištně odevzdal 252,5 hodiny práce, do celkového počtu 1 481,5 hodiny (dřevořezba byla vytvářena jako sponzorský dar),  a dokázal se přitom vcítit do mého záměru a neporušit jej dokonce ani přidáním (z velké míry) vlastní tvorby, při dotváření (ve studii nedokončené) části „trávníku“.

A nyní se již několik let v tvorbě vzájemně podporujeme s Ostružinkovou Vílou.

„Ať  Vás potkává, a plní se Vám, jen to co je pro Vás skutečně dobré.“

V úctě H.T.František Radvan


Kontakt

TF Naše tvoření pro radost
728 201 529 H.T.F.Radvan

Oblíbené odkazy