Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody "CMLH - Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera". Zmíněnou metodu Lubmír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 26 let a je tudíž jejím autorem. Kořeny jeho muzikoterapeutické praxe však sahají až do roku 1983. Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém fiozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. CMLH působí primárně v oblasti smyslově - fyzikální a neméně v prostoru, který L. Holzer nazývá duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní i duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou její účinky komplexní. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace ( od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny beta ( 18-35 Hz) do relaxační hladiny alfa (8-14) Hz a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie zlepšení imunity, zvýšení tvorby NK buněk a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalších jinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie - CMLH pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terpeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování, soustředění, učení, rovněž pro autisty a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD - LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými a neurologickými klienty a v oblasti neonatologie. Celostní muzikoterapii chápeme jako univezální terapeutický prostředek, bez kontraindikací, pro všechny potřebné ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení.

Celostní muzikoterapii můžete studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. PaedDr. Lubomír Holzer je více jak třicet let profesionálním hudebníkem, umělcem, speciálním pedagogem, muzikoterapeutem a lektorem. Muzikoterapii učí na Univerzitě Palackého v Olomouci již od r. 2003. Na Pdf UP přednáší také terapie ve speciální pedagogice. Výuka Celostní muzikoterapie je v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT.  tudium probíhá v rámci kurzů CŽV na ICV FF UP Olomouc.  V současnosti má 3 navazující stupně. Každý má tři sememstry. CM1 - 180 hodin, CM2 - 180 hodin a CM3 - 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat  celkem 730 hodin odborné, praktické a prožitkové muzikoterapeutické výuky a výcviku. Součástí CM3 je rovněž sebekušenostní výcvik a supervize. Jak plyne z předešlého, jsou absolventi celého studia celostní muzikoterapie ( CM1 - CM3) v ČR nejkomplexněji, nejodborněji a nejkvalitněji připravení pro výkon profese muzikoterapeuta.

PaedDr. Lubomír Holzer, Univerzita Palackého v Olomouci


Pro více informací jděte také na: www.muzikoterapie.net

http://icv.ff.upol.cz/kurzy/         www.muzikoterapie.nameAktuálně

30.3.2017
Nové CD Zpěvem k harmonii

Nové CD Zpěvem k harmonii

26.1.2014
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, Píseň Srdce Marie Radvanová, Jiří Hurych, ..., budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Kromě velkých prázdnin.

16.6.2012
PŘÍRODNÍ ZAHRADA - zahrádka

Zahrádka nejen bez chemie, ale také bez pojmu plevel, ... opětné uznání dokonalosti přírody, která jediná je zárukou naší existence, našeho zdraví, ...

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ MAŘENČINO PODVRŠÍ, pobočný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11065)
Žampach č.17, Žamberk, 564 01, účet číslo: 1328071309/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 737 536 555 (M.Radvanová), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
711 86 450
DIČ CZ71182450

Oblíbené odkazy