Přírodní stezkou

Aneb o stromech, jejich bytostech a energii, v souvislosti s námi.

- H.T.František Radvan -

Prirodni stezkou.JPG

Jde o praktického průvodce prvními kroky na cestě ke spolupráci s bytostmi stromů (jak postupovat při kontaktu s nimi, co nám může takový kontakt přinést ...), k práci s energií stromů (využití pro sebe i své blízké), k možnosti najít nový úhel pohledu na svět kolem nás, nahlédnout, že hranice hmoty nemusí být hranicí existence ...

 Úryvek z kapitoly DOVĚTEK:

 Můžeme se stromy také meditovat a pod jejich vedením vstupovat do prostoru daného místa mimo hrubou hmotu a sledovat procesy, děje, které se tu odehrávají v souvislosti s naší (lidskou) činností na tomto místě, právě nyní – současně, paralelně. Budeme pak moci vidět následky našich činů v přírodě, v našem životním prostředí, ještě mnohem dříve, než se zrealizují v jejím hmotném projevu. Budeme moci pochopit, co je třeba učinit k nápravě chyb, k navrácení a zachování prostředí pro lidmi vnímaný život na Zemi.

Vědomí toho, že tento nemůže mít trvání věčné, neboť i naše planeta má trvání omezené, není a nikdy nemůže být omluvou za jeho bezohledné ničení v zájmu čehokoli, tím méně finančních zisků. Pokud nebude možno sklidit potraviny, které jsou příznivé našemu organizmu (pro něj přirozené, bez zátěže těžkých kovů, chemie, …), peněz se nenajíme. Pokud nebude možné dýchat  vzduch, který by posiloval naše zdraví, místo aby jej oslaboval, či dokonce ničil, peněz se nenadýcháme, stejně tak, jako se jich nenapijeme.

Nenajíme a nenapijeme se ani počítačů, automobilů, praček, … A přesto stále častěji slyšíme, že právě toto nás živí a z tohoto důvodu je třeba toho vyrábět co nejvíce a v takové „životnosti“, aby bylo možno co nejčastěji všechny tyto výrobky nahrazovat novými, pro možnost nové výroby …

 

Poprvé vyšla v nakladateství Oftis, v kapesním formátu (cca 10,5 x 14,5 cm), s 37 ilustračními fotografiemi v r. 2010

(A dotisk v témže nakladatelství = 2014 )

 


Kontakt

TF Naše tvoření pro radost
728 201 529 H.T.F.Radvan

Oblíbené odkazy