Jak se lidé terorizují. 

H.T.F.Radvan (Jde jen o krátký úvod ke zhruba dvou až tříhodinovému rozjímání /"přednášce"/.)                                

   Zní to velice podivně, až nedůvěryhodně, za což se omlouvám, ale musím na tom trvat. Jistě mi dáte za pravdu, že psychický teror je mnohdy horší, než fyzický. A právě o to zde běží. Ve výchově, v prožitcích, … se objeví něco, co člověk nevědomky přijme, jako existující fakt, se kterým nemůže nic dělat, jelikož se tím zdánlivě řídí jím uznávané autority, a potom se na základě takového „faktu“ dál sám vychovává tak, aby přijatému náhledu dostál.

   Toto je obecný princip, podle kterého fungují muži i ženy. Ženy jsou na tom ovšem hůře o svoji přirozenou, výraznější citlivost také na vše, co se týká vlastní krásy (zde se nepřirozeně otáčí proti nim). Zůstaňme dnes tedy u žen.

   Málo který muž si dovede představit, jak je „svět žen“ krutý. A ženy  si neuvědomují, kterak samy sobě budují těžko snesitelné prostředí. Ne snad, že by to dělaly vědomě. Jde o záležitost podvědomou.

   Kdysi jsme žili všichni ve své přirozené, a tím jedinečné, kráse. Avšak přišel čas, kdy malá skupina chtěla začít ovládat ostatní. Proto se postarala, aby lidé začali pochybovat o své přirozené ceně. Tuto pochybnost přijali, jako výše uvedený, zdánlivý fakt. Pak se snadno stalo, když byla žena v dětství zakřiknuta, že ztratila sebejistotu a zbyteček povědomí vlastní ceny … A když se pak, jako dospělá, setkala s „neúspěchem“ u muže, na kterého si myslela,  místo zcela přirozeného, a správného, uvědomění si, že tento není onen pravý partner pro ni, cítila se zklamána, "zahnána do kouta" ... a začala hledat důvod výhradně v nedostatečnosti své fyzické krásy.

   Náhle si uvědomila, že má velice husté a k sobě srostlé obočí, jaké většina žen kolem neměla (nebo že má tak chlupaté nohy, jako jen málokterá z žen  v jejím okolí, …), upnula se na tento fakt, jako na důvod nezdaru (je to snadnější, než hledat hlubší, tedy skutečné důvody) a rozhodla se situaci změnit změnou svého zevnějšku. Začala si vytrhávat obočí (holit nohy …) a to dokonce do takové podoby, že bylo mnohem užší ( nohy ještě hladší),  než u většiny žen ostatních …

   A  začala být na své dílo očividně hrdá. Počátečním úsměškům žen kolem statečně odolávala. Měla důvod. Musí si přece vybojovat náklonnost toho, kdo se jí líbí (nezajímá ji, zda si budou rozumět, neuvědomuje si, že jedná naprosto povrchně a „vlastnicky“)… a víte, kolik práce jí to stojí?!

A čím víc práce to dalo, čím více jí tato „údržba“ stála času a nepohodlí, tím urputněji si výsledek hájí a dokonce jej začala vydávat za civilizovaný přístup k tělesnosti. Přes všechen výsměch na začátku si své (= svoji „vznešenou“  = neboť ne všední, ne přirozenou krásu) uhájila a ženy kolem začaly váhat.

   Vždyť před tím tak nejistá a zakřiknutá žena byla náhle tak silná a „sebejistá“. Opět nikdo nehledal pod povrchem, kde by nalezl stejně nejistou a stejně se nedoceňující osobu, tak strašně nejistou, že se potřebovala schovávat za umělou masku, za níž ji nikdo neuvidí. A teď již nejen nejistou, ale hodně ublíženou, neboť  (jak jí mysl, zmanipulovaná strachem zakřiknuté osobnosti, namluvila) světem donucenou k trvalému nepohodlí a strachu. Strachu, aby nezapomněla na bolestnou údržbu masky a nevyběhla do světa, jako šeredka (kterou nikdy nebyla). A začala být vyzývavá, agresivní ve „svém názoru“. (Schováni za maskou, jsou ti nejslabší vždy nejagresivnější.)

   Až znejistěla jedna další, slabší (také zakřiknutá, i když možná méně) žena z okolí a zkusila totéž - Bože to nepohodlí, bolest, čas, který mohl být využit jinak … tolik mne to stálo/!/ a ty cuchty kolem si šťastně běhají bez trápení /!/, prostoduché kačeny …(To je typická hra falešného ega, které většinou ani nedovolí, abychom si v popisované situaci plně uvědomili co je prožíváno, to, co vyjadřuje věta před závorkou. Naopak nám „přihraje“ pocit až misionářského poslání, který nás vyšle do boje „za lepší budoucnost“ všech kolem.)  a hned byly na světě bojovnice „pokroku“ dvě. Pak tři ... tisíc … A jsou přesvědčeny, že co dělají, dělají pro muže a kvůli nim a ti to nechápou a nedoceňují ... a co ony se kvůli nim natrápí (!!!) ...

   Takto se vzájemně „vychovávají“ ženy dál. Vychovávají tak i své dcery. Čím víc se ony sami nadřou s údržbou masky, tím houževnatěji tento přístup k životu nutí druhým. Falešné ego jim, z ohleduplnosti, nedovolí připustit, že jde o něco zbytečného -nedej Bože ještě snad špatného, protože pak by s hrůzou a bolestí zjistili, že se tolik let trápily nesmyslně. A strach z tohoto bolestného odhalení je nejsilnějším hnacím motorem k udržení, a pokud možno ještě prohloubení, uvedeného stavu, který nedovolí, aby byla každá žena sama sebou, aby se mohla prožívat jako spokojená bytost ...

   Pravdou je, že  p ř í č i n o u  tohoto stavu není žádný muž. Většina žen se měla možnost přesvědčit o opaku, tj., že jejich partnerovi vůbec husté obočí, chlupaté nohy,... nevadí. Mnohdy právě naopak. Mnozí by byli často šťastní, kdyby se mohli dívat na skutečnou podobu své partnerky, místo na její masku. Mnohem snadněji by se jim s ní komunikovalo, ...

   Co ženy, v tomto směru, dělají, dělají ve skutečnosti pro ostatní ženy, pro jejich (a také svá) falešná ega a  „odpálkují“ svého partnera při jeho případné kritice tohoto stavu tím, že se nemá plést do věcí, kterým nerozumí, neboť to je ženská věc – a přesto jedním dechem dál tvrdí, že to dělají pro něho. (No přece, kdo by měl víc rozumět tomu, co se mužům na ženách líbí, než samy ženy? !!!)

   Tím se do dnešního dne podařilo dokonce i mnohým mužům „naprogramovat“, že to tak je dobře a že mají pohrdat těmi nevyholujícími se, obočí si nevytrhávajícími … "neandrtálkami". Vždyť tak smýšlí jejich matky! (Takovíto muži však nejsou příčinou, vedoucí ženy k uvedenému chování, nýbrž důsledkem uvedeného stavu. Jsou produktem tohoto světa žen, které jsou tak kruté samy k sobě. Ovšem nezapomeňme, že prvotní příčinou tohoto stavu byla snaha o vládu nad lidmi, jejímž nástrojem je zbavení lidí jejich vědomí vlastní, přirozené hodnoty. Tím se stávají snadno manipulovatelní. Uvedený stav pak vede k situaci permatentního napětí a nedůvěry i mezi partnery a komu se lépe vládne, než znesvářeným, nejednotným, s potlačenou - bolavou osobností ?? !!!) Kdo to změní? Sebe si skutečně vědomé, oprávněně hrdé ženy. (Ne hrdá falešná ega!) 

A čím dříve s tím začnou, tím více jim muži mohou být nápomocnosti. (Než budou všichni přinuceni chovat se k přirozeně nádherným ženám pohrdavě.)

   P.S. Nemám nic proti vyholování, … obecně, prosím. Pokud Vám to dělá opravdu dobře, je to dobré. Je mi jen líto trápících se a trápících se vzájemně. Člověk je zde,  aby byl šťastný a má k tomu všechny předpoklady. Proto popisuji původ současného stavu „otroctví v člověku samém“ , příčiny a mechanismus jeho vzniku a udržování.

   Až příliš často se setkávám s  ženami, které si stěžují, jak omezili své pobyty u vody, jak je náhodný příchod na koupaliště, k řece,... prožíván, jako svého druhu zármutek, křivda,... : „Víte, říkají, když se s někým najednou objevíte u vody, kde se všichni sluní a koupou, vy byste se nejraději přidal, ale najednou si uvědomíte, že poslední dny nezbyl čas na depilaci, takže se nemůžete ukázat v plavkách, chce se vám brečet. Bylo by tak krásné shodit šaty a rozběhnout se do vody … Někdy pak máte opravdu vztek na celý svět ...“ (A znám tolik mužů, kteří si stěžují, že si jejich žena vyholuje nohy, ..., vytrhává obočí, ..., ačkoli jí to tak sluší, když to náhodou neudělá.)

   A věřte, že nejde jen o koupání a slunění, nýbrž o mnohem hlubší a důležitější záležitosti. Především o oceňování sebe sama, prožívání se. Jde také o falešné informace. Víte, že žena, která nejhlasitěji prohlásí o jiné, že by se měla stydět chodit zarostlá jako neadrtálka, přičemž sama je hladce vyholena a hrdá, je také neandrtálka? Pouze schovaná za hladce oholenou masku. Ale víme, že nosit masku neznamená být tím, co maska představuje. Zamysleme se, co taková informace způsobuje. Pokud se lidé seznamují, schováni za maskou, dostávají lživou informaci a to nejen o vzhledu, ten dokáže dobrá (ač pracná, omezující, mnohdy bolestivá,...) „údržba“ zachovat třeba po celý život, ale také o povahových rysech, emočním prožívání, síle sexuality, … protože to vše je nějakým způsobem v našem zevnějšku vyjádřeno a my to podvědomě (bytostně, intuitivně) vnímáme.

   Myslíte, že se pak můžeme divit kolik zklamání prožíváme? Stále si můžeme namlouvat, že za to je plně odpovědný jen partner, který se chová jinak, než na začátku? Nebo je to tím, že on se choval podle intuitivního působení naší masky na něho a poté, kdy vyplouvala na povrch (ač fyzicky neviditelně) naše skutečná podoba, začal reagovat na ni a zjišťujeme, že se sešli dva lidé, kteří si prostě rozumět nemohou? Nebo by si (v některých případech) rozumět mohli, maje od počátku pravdivé informace, se kterými by se naučili zacházet, zatímco objev zakrytého je právem pociťován jako zrada, kterou bytostně odmítáme akceptovat a tak jsme bolestně zklamáni. Klamal náš partner, nebo my? Kdo má větší právo na zklamání? Nebylo by lepší mít právo na radost, na štěstí?

   Ale to nelze nalézt s nasazenou maskou (ať ji máme my sami, ten druhý, nebo -což je nejčastější- dokonce oba, tedy všichni). Asi nám to bolestně dobrodružné žití vyhovuje. Jenže – nač si pak chceme stěžovat ?

   (Sami jsme se rozhodli  žít  v  iluzi, sami musíme sklidit ovoce takového žití.)


Kontakt

TF Naše tvoření pro radost
728 201 529 H.T.F.Radvan

Oblíbené odkazy