V srpnu 2008 byl pokácen, kdesi na Moravě, topol osika, který nám byl nabídnut jedním dobrým človíčkem, jenž si k nám přijel pro zemědělské náčiní za koně. Když, během povídání, zjistil, že sháníme kmen stromu o průměru alespoň 60 cm a výšce kolem 3 metrů na tvorbu Ducha Mařenčina podvrší, který by ochraňoval vstup do bezprostředního prostoru kolem domu. A skutečně. Když přijel podruhé (najednou stroje nepobral), tento kmen přivezl. To bylo koncem léta 2009 a jeho skutečné rozměry jsou: spodní průměr 85 cm, výška 320 cm a vrchní průměr 60 cm.

   Dalších 19 měsíců ležel kmen na dvoře u nás, kde byl nejdříve zbaven kůry, zabalen do igelitu pro zapaření, poté zbaven hub a natřen proti houbám. Vybudovali jsme podstavec na místě, kde má duch stát a sháneli někoho se strojem, který by nám kmen postavil a přenesl na podstavec, což se konečně podařilo začátkem dubna 2011.

   A teď to začíná nabírat otáčky. Stavíme lešení a 10.4.2011 začíná vlastní dřevořezba. Tak, jako od začátku, velmi pomáhá s prací Tichý Vulkán. Čistí kmen od kůry, společně stavíme betonový podstavec, lešení pro možnou řezbu dokonce pomáhají stavět i jeho děti ...

H.T. František Radvan - Přivezený kmen (normální)H.T. František Radvan - Kmen je loupán (normální)

H.T. František Radvan - Kmen obrůstá houbou (normální) H.T. František Radvan - Kmen má připraven podstavec (normální)

H.T. František Radvan - Kmen je obestavován lešením (normální)H.T. František Radvan - Kmen se začíná měnit (normální)

H.T. František Radvan - Kmen se začíná měnit(2) (normální)H.T. František Radvan - Kmen se začíná měnit(3) (normální)

H.T. František Radvan - Duch M.podvrší, 12.7.2011.JPG (normální)

H.T. František Radvan - Duch M.podvrší(2)12.7.2011.jpg (normální)

   Jak je vidět z předposledního obrázku, podlaha lešení se přestěhovala o patro níž (Tichý Vulkán ji přestěhoval), neboť bylo třeba začít řezat od pasu dolů. Na následující fotografii již je vidět pěst, svírající místo žezla drobný květ (přání ducha - já měl v úmyslu dát mu do ruky právě žezlo).

   Jednu chvíli jsme byli kolem ducha hned tři. Přišla nám pomoci Píseň Srdce. Pracujeme až hluboko do letních nocí. Na další fotografii již je vidět u nohou ducha prvního z průvodců, nad jejichž hlavami mne duch rázně zastavil s tím, že dál odřezávat nemohu, neboť bych je odstranil. Tak mi nezbylo, než se na ně soustředit a odřezat jen to, co bylo kolem nich navíc. To již dávno nejsou teplé letní dny Rozpačitý ...

   A zde již je pohled na oba zviditelněné průvodce. Další dva zůstali ukryti ve zbytku "skořápky" původního kmene, ze kterého duch vystupuje. Poslední říznutí se uskutečnilo v 15:50 hodin 1.12.2011. Tedy téměř po osmi měsících.

A ještě jednou průvodci. Na celkový pohled si počkáme až do rozebrání lešení se zastřešením, přičemž nejdříve je třeba dokončit ochranný nátěr.

Konečně jsou nátěry dokončeny, to již je červen 2012, a můžeme začít bourat lešení.

Potom alespoň trochu upravit okolí sochy, lešením a prací na soše poškozené. No a zahalit sochu, aby mohla být odhalena v žádaný okamžik. Spadne látka, až budu chtít?

Dlouho očekávaný den odhalení je tady, přátelé přišli, tak to jdeme zkusit.

Nejdříve obřad a již mám v ruce provaz, držící látku na soše.

Tvůrci sochy. Hlas Ticha František Radvan (bělovlasý) a Tichý Vulkán Miroslav Heřman

Společná fotografie s duchem a oslava může pokračovat pod břízami.

Písničkář Jirka Hurych duchovi Mařenčina podvrší a všem hostům zazpíval.

Slavíme i po nočním ochlazení, u ohně. Loučíme se až po narození nového dne, kolem jedné hodiny a těšíme se na všechna další shledání. Bylo nám se sochou ducha, a hlavně se všemi spřízněnými dušičkami lidiček, dobře.

Kdyby každé ze dřeva vyřezané dílo přineslo třeba "jen" takovéto setkání přátel, spojilo lidi dobré vůle, bylo dobrým počinem.

 


Kontakt

TF Naše tvoření pro radost
728 201 529 H.T.F.Radvan

Oblíbené odkazy