cesta k sobě H.T.F.Radvan, 20.6.2005

        -haiku-

 

cesta tvá k sobě

pád kamene vzlet orla

sejdou se v tobě

 

zář černé noci

temnota dne v plném slunci

vždy láska žhnoucí

 

Cesta sv. Jana       H.T.F.Radvan, 29.3.2006

 

Svatojanskou nocí

projdi v odevzdání

Spojen s její mocí

dojdeš požehnání

 

Bůh se k Tobě sklání

v Tobě dávno jsoucí

 

 

Před sebou schován    H.T.F.Radvan, 27.6.2006

            

schován sám před sebou

vždycky se vyděsíš

když Bůh skloní se nad Tebou

a Ty se nahý uvidíš

v pravdivosti Jeho očí

tak pokaždé to končí

před Jeho milujícím polibkem

uskakuješ jak před žihadlem

aby ses mohl vidět lepším

                           - lepším ? !

 

...        H.T.F.Radvan  ( 2003 )                                                                                  

a schůdků                                                                                        

          stupně objevíš                                                                                  

co do závratných                                                                                                       

            hlubin spadají                                                                     

Tvého vlastního nitra

A pokud po nich                                                                                             

                    sestoupíš                                                                    

-ač závratná je cesta                                                                                   

a dech se při ní                                                                               

           zjevně zatají- 

aniž bys 

         o jediný krůček

ustoupil 

pak jsi 

    vzhůru 

         vystoupil 

              a vskutku 

pochopil

...                       


Kontakt

TF Naše tvoření pro radost
728 201 529 H.T.F.Radvan

Oblíbené odkazy