Samhain – svátek příběhů.

Přiblížil se svátek, který v tradici Kola roku ctíme a slavíme jako VELIKÝ. Zapalujeme světla a stavíme je do oken, scházíme se konat rituály a oslavit tak konec keltského roku. Vyprovázíme Boha na jeho cestě do podsvětí. Přemýšlel jsem o těchto symbolech a hlavou se mi rozběhly  zdánlivě odlišné úvahy.

Úvaha první  Bohové: Mnozí z nás pohanů minimálně vyciťujeme potřebu vzdávat chválu Bohům, kteří jsou kolem nás, kteří jsou v nás a my se pociťujeme jejich součástí, jsme tvořeni silami Země, Vody, Vzduchu a Ohně. Jsme udržování silou Země, která v sobě nese otisk předešlých třech živlů a oživováni jsme živlem pátým a tím je Duch. Silám tvořivým dáváme jména spolu s tím i tvar či představu o tvaru. Tím je personifikujeme, můžeme vyprávět příběhy o jejich činech, můžeme navázat komunikaci a můžeme mít s nimi vztah! A v tyto dny vyprávíme příběhy o božstvu, které sestupuje pod Zem, kde usedne a stane se Pánem Smrti, pánem který se propadne do svého dlení v temnotě v samotě usebrání až nakonec vyhasne a není zde ani Život ani Smrt ale něco třetího.  Vyprávíme příběh o Sílách, které nás dle našeho nahlížení na svět tvoří, ale tím vyprávěním my tvoříme z jistého pohledu samotné Bohy. Proto si jako pohan dovolím skromně tvrdit a přinejmenším předpokládat, že Bohové nejsou jenom kolem nás, ale jsou i v nás a my jsme v nich. Jako Vše je obsaženo ve všem - zrcadlí se i mystérium Středu v triumfální nekonečnosti Okraje, jako vrchol Vysokého má v sobě zárodek samotného dna Hlubiny tak Bohy – síly co  tvoří světy spoluvytváříme my lidé k větší slávě bohů a nebo nás samotných …? Tak tedy oslavujeme Bohy a k větší slávě obou – jak lidí tak Bohu vyprávíme příběhy.

Úvaha  druhá Předkové: V jedné knize jsem četl zajímavou myšlenku která mne již dlouhý čas provází. Neodcituji ji přesně, ale týkala se zamyšlení nad našimi předky. Základní myšlenka tkví v tomto: Stojíme na ramenou našich předku a vše co se právě děje – to že tu čteš tuto úvahu v tenhle  čas a tento den v této místnosti na tomto PC, že jsi se najedl a napil a že právě nadechuješ vzduch aby  byl za pár chvil zase pokojně vydechnut zatím co čteš tyto řádky  je důvod proč tvoji předkové žili, proč měli svoje strachy, boje, naděje, zklamání, proč prožili své životy a smrti, proč zachovali své příběhy a vydali potomky, to je ten důvod proč vlastně měl jejich život smysl. Proto, abys četl tyto řádky, pro tuto chvíli. Stojíme na ramenou našich předků a i když neznáme jejich příběh a nevidíme na samotný počátek příběhů - víme že tam je, protože my jsme zde a bez počátků příběhů by jsme  nebyli ani my. Samhain je svátkem uctění předků, kořenů které nás napojují na zdroje sil o kterých mluvíme jako o Bozích o silách tvořivých o tom co nás předchází. Můžeme čerpat a také čerpáme sílu příběhů o tom jak Bohové učinili člověka a člověk Bohy. Můžeme a musíme čerpat sílu, kterou naši předkové překonávali své strachy a hrůzy ve svých příbězích života, sílu kterou zažívali při úspěchu – protože úspěch nakonec zvítězil – důkazem jsi ty kdo čteš tyto řádky. Stojíme na ramenou našich předků a vyprávíme příběhy, vyprávěním tvoříme a udržujeme dobrodružství života a smrti, které se doplňuje a jedno zračí druhé a tvoří třetí.                    Život –SmrtPoznání, které plodí Život a znovu …

 Požehnaný Samhain Váš Zbyněk.

Zbyněk MILNER


Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy