Úvodem:

Tai-či, tchaj-ťi, ... tai-či quan, tai-či kung (tai-čikung), ...

jde jen o různé fonetické přepisy ale také o buď "úsporné "- zkarácené či úplnější vyjádření toho, co TAI-ČI je, co nabízí.

  Tai-či, v čechách asi nejpoužívanější přepis názvu, je také jedním z oněch zkrácených výrazů.

Já osobně nejraději mluvím o tai-čikung (tai-či kung).

Čikung je systém velmi krásných a účinných cviků pro relaxaci, harmonizaci energie, udržování a zlepšování zdraví tělesného i duševního. Výraz čikung to hezky vystihuje: či = energie, kung = práce. Tedy práce s energií.

Tai-čikung, cvičení sestav, v nichž pohyby jednotlivých prvků vykonávají totéž co cviky čikung ("vyrostly z čikung"), ale více méně až v kontextu celé sestavy, která ve svém komplexu (jenž je složitější) jakoby měla jakousi nadstavbu "nadstavbu", částečně vyjádřenou v názvu přidáním tai = vyváženost, rovnováha, tedy vyvážená práce s energií. V žádném případě to však neznamená, že tai-čikung je víc než čikung a naopak. Čikung nám dává zralé plody již zvládnutím jediného cviku (prvku), v tai-či sklidíme opravdu zralý plod až skutečným zvládnutí celého souboru cviků = sestavy. Obojí může být pro konkrétní osoby výhodnější, efektivnější. Záleží na mnoha faktorech. Tato otázka vyžaduje naprosto individuální řešení, ve kterém může pomoci lektor a mnohdy se opravdu jasně ukáže řešení až po získané osobní zkušenosti (ne vždy stačí informace o připravenosti, zdravotním stavu,... zájemce).

Pár slov ke cvičení taiči.

Pokud jde o pohyb, jako takový, je třeba si uvědomit, že zastavení pohybu, znamená zastavení plynoucí energie!

Pohyb v taiči musí trvat stále a každý přechod z jednoho do následujícího pohybu musí být plynulý. Je nutné, pokud jde o styl Yang, provádět každý pohyb volně, bez napětí, bez použití síly, rovnoměrnou rychlostí, bez zrychlování. Práce nohou musí být sladěna s pohybem pánve.

Paže jsou při pohybu ladně nataženy, ale ne napnuty. Pohyb musí plynout v kruhových liniích, neboť tak se v nich zrcadlí přirozený pohyb přírody. Útok, tj. úder nebo kopnutí, musí směřovat přímo na cíl, jako šíp do terče.

Pohyb je život, všechno živé se pohybuje. I rostlina se natáčí za světlem a teplem. Strom, který má nepohyblivé větve, skončí polámaný větrem. Voda, pokud neplyne, zarůstá a vsakuje se do země. Země, Slunce, prostě planety a hvězdy, celý Vesmír je v pohybu.

V tai-či je pohyb pomalý, mnohem pomalejší než náš běžný, denní pohyb. Díky tomuto pomalému pohybu naše tělo regeneruje své síly a odpočívá. Mysl, soustředěná na tělo, získává schopnost přesnějšího pozorování a hlubšího chápání.

Pohybujeme-li se v životě rychle, mnoho důležitých věcí míjíme, aniž bychom si jich všimli. Potom můžeme mít snadno pocit, že to či ono, čeho jsme dosáhli, nebylo našim údělem, že to nepatří k naší „cestě“ … Pohybujíce se zvolna, nemusíme sice dojít až do vytyčeného cíle, ale s jistotou jej nemineme a rozhodně stále budeme na cestě k němu. Nikdy ne jinam.

Taiči je procesem změn. Těch viditelných pouhým okem, kdy sledujeme pohyb cvičící osoby, i těch vnitřních, které se uskutečňují v organizmu. Taiči je podobné umělecké interpretační tvorbě podle přesné partitury, s tím, že výsledek tohoto procesu není určen pro diváky, nýbrž pro samotného interpreta. Praktikujeme-li taiči, můžeme poznat radost sounáležitosti. Navíc, praktikujeme-li o samotě, lze pocítit vnitřní harmonii, a to díky plynulosti pohybů, jednotě celého těla a jednotě těla a mysli. Mysl má ve cvičení taiči důležitou roli, neboť má být vůdčí silou, vedoucí energii celým organizmem. Proto je důležité, aby byla mysl plně přítomna v každém nepatrném pohybu, který je povinna vést a to i v případě, že jsme již schopni cvičení zvládnout i s myslí „zatoulanou“.

Proto je základní přípravou, pro skutečné zvládnutí taiči, cvičení mysli. Jde, z úhlu pohledu začínajících, o trénink svízelný a nezajímavý, proto značné množství studentů zvládá taiči jen jako povrchní cvičení, nebo, při kategorickém postoji lektora k prvořadému zvládnutí mysli, dost lidí od učení se taiči ustoupí. Správné naladění a soustředění mysli a dobré „zakořenění“ chodidel je základem správného držení těla, bez něhož ani dlouholeté cvičení nepřináší očekávané ovoce. První podmínkou je pokojná mysl a potom následuje vyvážený postoj. Bez splnění těchto základních podmínek nelze z taiči dostatečně čerpat zdraví ani radost, vyplývající z harmonie.

Centrum váhy těla, stojíme-li rozkročeni, je umístěno ve středu mezi chodidly, páteř je vzpřímená, hlava nenachýlená, brada lehce přitažená. Lokty musí být při pohybu nízko, nohy v kolenou lehce pokrčené, a stejně tak ruce. Tímto zajistíme stabilní postoj, který umožňuje energii svobodné přelévání celým tělem. Centrum těžiště těla je v okolí tan tien (pod pupkem). Každá část těla v pohybu nese aspekt yang, nebo jeho absenci. Yang a jin se vzájemně přelévají, vytvářejíc harmonii pohybu. Jinak řečeno, jedna strana těla je napnutá, druhá uvolněná a v následujícím pohybu obráceně. Těžiště těla je jednou na levé, jednou na pravé noze a ruce následují pohyb tan tien (pohyb rukou vychází z pohybu pánve). Abychom vykročili pravou nohou, je třeba přenést těžiště na levou. To je každému zřejmé, ale v praxi to není vždy prováděno stoprocentně. Proto je u začátečníků v taiči vidět těžkopádný, neohrabaný pohyb. V takovém případě nejsou odděleny yang a jin. Správná práce s těžištěm zajišťuje nejen lehký, ladný pohyb (jakoby pohybující se část těla nic nevážila), ale také jasné rozlišení yangu a jinu, manifestujících se v pohybu, a to je důležité pro změnu vnitřního pohybu na pohyb energie v organizmu. Čchi díky tomu může bez překážek, svobodně proudit, jakoby cvičící pumpoval energii do jedné, uvolněné, části těla, a hned zase do druhé.

Těžiště těla je rozloženo na obě chodidla pouze na začátku a konci sestavy. Jinak se každý pohyb sestavy váže na přenesení těžiště těla. Máme-li možnost sledovat správně cvičící osobu, získáváme pocit, že je její tělo zbaveno váhy. Onu lehkost v pohybu pociťuje i sám cvičící, což je způsobeno správnou prací s těžištěm a uvolněností všech svalů.

Energie musí být vyvolána pomocí mysli, pohybu a dechu. „Když je mysl ustálená, klidná, dech soustředěný dovnitř a tělo uvolněné, může čchi v organizmu kolovat bez větších překážek.“- T.T.Liang

Energii přijímáme obapolně, jak z vesmíru tak ze Země. Přijímáme ji z jídla, ale také dechem a celým povrchem těla. Proto je důležité i co jíme a jakou energii jídlo obsahuje.

Ale tak jako tak, pomocí pohybů taiči bezprostředně ovlivňujeme jednotlivé orgány těla, regulujeme jejich práci v našem organizmu.

Můžeš se učit u mnoha mistrů, číst množství knih, ale pouze praktikování Tě dovede k pravdě, určené pro Tebe.

Buď pozorný a tichý. Buď vnímavý.

Ne oči, ne uši … Ty buď vnímavý.

Tvé smysly, mysl, … Ti jen poslouží.

Nespěchej, utiš se, c e s t a začíná.

V čem nám tai-či (čikung, kel´ge´s´) pomáhá, pokud mu to dovolíme.

Že je tai-či cvičením ozdravujícím, jak tělesně tak duševně, již víme. Ale mnohdy si neuvědomujeme, že je schopno přinášet mnohem víc. Ten, kdo se dokáže opravdu otevřít (na začátku cvičení se otevřít vnitřnímu klidu, odložit myšlenky a nechat mysl otevřenou), tento rozměr tai-či objeví sám, ale mnohdy trvá velmi dlouho, než toto „promlouvání“ z nitra přicházející vezme na vědomí … Proto si řekněme alespoň pár slov k této oblasti, abychom získali „mapu“ pro svá objevná tai-či putování.

Tai-či (ale také čikung, kel´ge´s´), pokud je vnímáno filosoficky, tedy pokud se otevřeme jeho poselství = budeme prožívat spiritualitu každého pohybu (a to i tehdy, není-li toto filosofické vnímání ani zdaleka dokonalé) nám přináší hlubší vnímání sebe sama i všeho kolem nás.

- Pozvolna, někdy dokonce překvapivě rychle – jakoby to na nás vybaflo, si začínáme uvědomovat „věci“, jež v nás jsou a o nichž jsme dosud nevěděli. Většinou proto, že jsme je kdysi podvědomě odmítli vidět a tak jsme je v sobě uzavřeli do nejspodnější zásuvky a odmítli je vzít na vědomí, potlačovali jsme je. (Slyšeli jsme od autority, že kdo to má, je špatný, …) Čím více byly potlačovány, tím více nás tlačily, ale naše falešné ego vždycky našlo jiné vysvětlení naší nepohody, protože sloužilo našemu rozhodnutí: „Já v sobě nic takového nemám.“

A základní filosofický princip tai-či nás učí to přijmout. Nikoli přijmout otrocky. Přijímáme vše co přichází, vše co objevujeme, jako informaci o ... Teprve pak máme možnost "to" poznat a pak také zpracovat. Zpracovat - naučit se s tím zacházet k dobru svému i okolí. Teprve potom máme i možnost skutečně nechtěné odložit, ...

 

U nás hledat možnost získání bojového mistrovství není možné.

Vyplývá to z toho, že klademe důraz na výše již vyjádřené. Pro mne je tai-čikung cestou k sobě. k co nejhlubšímu sebepoznání a pochopení. Uchvacuje mne na něm, že se dá uchopit jako úžasná meditace v pohybu, otevírající prostor k projevení hluboké filosofické podstaty, současně přinášející vyladěnou životní energii - zlepšení a udržování zdraví v rovině fyzické i duševní, ...

Chcete zkusit jít kousek cesty s námi? (H.T.F.Radvan)


Jak u nás probíhá lekce Tai-či

Přivítáme se (objetím, pokud chceme), nebo třeba jen milým úsměvem či slovem. Často si ještě před samotným zahájením povídáme – jak se kdo měl, jaký měl den. Vše je však na bázi dobrovolnosti. Když chcete, můžete mlčet. Nikdo vás nebude do ničeho nutit. Hlavní je, být sám sebou. Může se stát, že se ten den třeba necítíte dobře a nechcete sdílet své pocity, nebo naopak potřebujete, aby vám někdo naslouchal. Vše je možné. Záleží jen na vás.

Po krátkém přivítání obvykle následuje cvičení či-kung. Většinou cvičíme v kruhu. Po rozcvičce či-kungu, která trvá přibližně 30 až 45 min., následuje samotné cvičení tai-či. Podle zaměření kurzu se buď věnujeme sestavě 24 cviků Yang, nebo Kruhové formě stylu Yang - zkráceně ji říkáme Kruhovka. Cvičení vede zpravidla jeden lektor, ale všichni se na hodině společně podílíme - formou dotazů a podnětů. Ty mohou být různého druhu – faktické (dotazy ohledně cvičení) nebo jsou tzv. z „jiného soudku“ - užijeme si při cvičení i mnoho legrace. Smích je na kurzech častým hostem, ne-li přímo druhým vedoucím :-). Tai-či otevírá nejenom mysl, ale i srdce, proto ten smích.

Tai-či učíme klidně, jemně a v pohodovém (pomalém) tempu. Jednotlivé cviky často opakujeme (i v rámci dalších lekcí), aby si je studenti měli čas osvojit a procítit je. U pokročilých skupin po fázi cvičení tai-či zařazujeme ještě navíc cvičení s holí či s mečem, nebo meditaci.

Na závěr opět cvičíme či-kung, abychom vyladili „srovnali“ energii, kterou jsme nashromáždili při cvičení tai-či – zvlášť pokud ještě neumíme celou sestavu, je důležité zharmonizování. Pokud by k tomu nedošlo, mohli bychom pocítit nepříjemné příznaky nevyrovnání jako je nespavost, závrať, bolest hlavy apod. Proto uzavíráme lekci cvičení či-kungu.

Následuje rozloučení – zpravidla pozdravem Otevřené srdce a pevná mysl (ruce se ve speciální mudře sepnou před hrudník). Pak se rozejdeme domů.

Základem úspěchu cvičení tai-či je trpělivost (sám se sebou). Je dobré vždy po ukončení lekce, po příchodu domů, lehce si cvičení zopakovat a jít spát. Každý další den až do následující lekce si pak cviky připomenout. Pokud si však člověk není jistý, jak se konkrétní cvik provádí (nesprávné provedení některých cviků by mohlo způsobit potíže), tak je v tomto případě lepší, počkat na radu lektora. Pravidelnost ve cvičení tai-či je však základ. Je dobré cvičit každý den cca 5 – 10 minut.

Pár slov na závěr

Cvičení či-kung a tai-či je na energetické bázi, proto nekonzumujeme alkohol ani neužíváme omamné látky. Doporučuje se také minimálně 2hodiny před započetím lekce nejíst (existují však vyjímky – zdravotní stav apod.).

S sebou je dobré si přinést pití – vodu. Na sobě mít volný lehký pohodlný oděv a boty (bez pevné silné podrážky – nevhodné jsou např. tenisky. Boty by měly být takové, abychom v nich cítili kontakt chodidel se zemí.), nebo můžeme cvičit v ponožkách.

Pokud má člověk zdravotní potíže, je potřeba s nimi seznámit lektora kurzu. Během cvičení je kdykoli možné si odpočinout, cvičení přerušit či ho nedokončit. (Ostružinková Víla)Přečetli jsme si - Vědci o tai-či:

Cvičení, které u padesátiletých funguje jako elixír mládí

Dostatek pohybu prospívá člověku v každém věku. Ale není sport jako sport. Zatímco běhání v parku pomáhá podle zjištění vědců z Canberrské univerzity ke zlepšení mozkových funkcí, cvičení se zátěží zlepšuje paměť. Za skutečný elixír mládí lze pak především pro lidi nad padesát považovat cvičení tai-či.

Cvičení působí na mozek tak, že podporuje dělení neuronů.

F OTO: Profimedia.cz

Koordinace pohybů, jejich přesnost a relativní jednoduchost přibližující se bojovým uměním činí z tai-či elixír dlouhověkosti především pro neurony. Což je především pro osoby starší padesáti let velmi důležité. V tomto kritickém věku cvičení pomáhá snižovat riziko demence a dalších neurodegenerativních chorob, zároveň zlepšuje náladu, pozitivní pohled na svět a růst nových neuronů.

Vědci ve své práci analyzovali studie týkající se účinků cvičení a sportu. Sportovní disciplíny rozdělili na dvě velké rodiny: aerobické a silové. K první skupině patří běh a rychlá chůze, plavání, jízda na kole a všechny aktivity, které mohou být vykonávány dlouhodobě. K silovým sportům přiřadili ty, které posilují svaly především s použitím zátěže.

Aerobické aktivity jsou užitečné zejména pro kognitivní funkce mozku," uvedli vědci. Zlepšují schopnost uvažovat, chápat, učit se, vidět spojitosti a využívat vlastní kreativitu.

Stejný účinek mají jóga a tai-či, které je obtížné někam zařadit. Tai-či je nekonvenční sport, který je zvláště vhodný pro osoby, které už nejsou tak fyzicky zdatné, zdůraznili vědci.
Aktuálně

15. 11. 2019
Energie stromů - opět pro začínající ...

  Další seminář pro začínající ...

15. 11. 2019
Zdraví prospěšné cvičení (nejen) pro seniory

 Polo individuální kurz, či jednotlivý seminář.

26. 10. 2019
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Září 2018 - červen 2019.

21. 11. 2018
Krmení ptáčků

Krmení ptáčků (náhled)  Krmení ptáčků

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy