To jsou oni:

           

Jmenovitě:

H.T.F.Radvan (a),ved.uč.tai-či a autor filosofie ESOD (normální)  Hlas Ticha František Radvan  (krom tai-či a kel´ge´s´ také energie stromů, dřevořezba, spontánní bubnování ... )

Pavla Vajrauchová -lektorka tai-či(d) (normální)  Pavla Vajrauchová

Svítání Marie Mihulková-lektorka tai-či(g) (normální)   Svítání Marie Mihulková

  Tichý Vulkán Miroslav Heřman  ( spontánní bubnování )

  Mgr.Alena Malá

  Adéla Hrubá

Lenka Tučková       

  Aja Andrea Škvrnová

  Luboš Minář

  Sluneční víla Romana Čechová

  Jiří Voříšek

  Mgr. Jitka Štorková

Ostružinková víla

  Alena Zlámalová

Kamila Čubová

Pavlína Pánková

 


Vizitky jednotlivých učitelů tai-či:

Hlas Ticha František Radvan

H.T.F.Radvan (a),ved.uč.tai-či a autor filosofie ESOD (normální)

Motto z dob studií, kdy bylo míněno především pro psané slovo, mne provází do dnes a platí pro každou činnost a materiál, se kterým pracuji:

„Vtisknout papíru kus sebe sama, vylít naň lásku svou k horám, říčkám, životu, … a zapečetit kousíčkem srdce svého, které by zahřálo, bych si přál.“

Ono vtisknout jsem od samého začátku nechápal doslovně (jako jemnou obdobu slova vnutit). Chápal jsem jej, a to čím dál výrazněji (především pak při práci s takovým materiálem, jakým je dřevo), jako snahu spojením v meditaci předat společné poselství. A věřte, že je co předávat společně se dřevem, se stromy, s přírodou – věřte, že je co se učit. Stačí jen vzdát se falešné představy své vlastní nedostižné nadřazenosti člověka nad vším ostatním, pokorně (nikoli otrocky) se otevřít, pozorně naslouchat … a již to nejste Vy, kdo vymýšlí (vymyšlené není pravda)… neboť je tu ještě něco, někdo, kdesi uvnitř i vedle Vás, a Vaše mysl vnímá to, co nelze uvidět, uslyšet …, Vaše ruce vedou nástroj tak, jak Vy sami jste nedoufali a tak trochu nechápete … sami jste nástrojem – vaše tělo, mysl. Vím, že filosofie není pro každého tím nejzajímavějším, přestože každé činnosti je rozměrem, který, ač neviděn, činnost samu a její výsledky ovlivňuje nejvíce. Každé činnosti propůjčuje skutečný rozměr, určuje její dopad …

H.T.F.Radvan (e) (normální)

Jsem tu od roku 1949. Od samého začátku mne ovlivňovala příroda, neboť velkou část svého dětství a jinošství jsem prožíval na hájovnách, v různých koutech vlasti české. Příroda byla a je největší učebnicí. Jsou v ní, vepsány skutečné zákony. Zákony všehomíru, nepokřivené lidským nazíráním, sebestřednou lidskou spekulací … Po duchovní cestě mne nejvíce vedou stromy, jejich bytosti.

Největším učitelem, mezi lidmi, byl tatínek. Dokázal číst v duchovní knize přírody obdivuhodným způsobem. Jsem vděčný, že mne vedl při prvním slabikování z ní.

Přestože jsem studoval „techniku“ = technologii skla, první pracovní zařazení bylo: odborný učitel technologie, výtvarného kreslení a modelování (na sklářském učilišti).

Věnuji se trochu řezbářství, které nyní není hlavní činností. Spíš je jednou z hlavních meditací. Jsem vedoucím pracovníkem (a jedním ze dvou zakladatelů) Laskavého ekosofického společenství Mařenčino podvrší, občanské sdružení, které vzniklo jako dceřiná organizace občanského sdružení Laskavé ekosofické společenství, v r.1997 ( viz www.les-mp.cz ). Pracuji zde mnohem více (stejně, jako všichni ostatní) jako dobrovolník.

H.T.F.Radvan (c) (normální)

 

V letech 1981 až 1988  se věnoval józe (trpěl bolestmi páteře, díky vrozené deformaci) a technice autosugestivního tréninku ( práce s vlastním podvědomím), pro možnost odpočinku (nebyl schopen normálním způsobem dosáhnout regenerace sil, vyspat se, …). Posléze jej zachránila práce v lese. Nakonec, přes to vše, stejně vyústilo složité životní období (roky 1973-1991), které bylo nepřetržitým stresem a vedlo k opakování infarktů a později i mozkové příhody, přestože koronarografie neojevila žádná zůžení cév … Radikálně změnil životní styl, odmítl setrvávat v trvalém stresu, změnil stravovací návyky k tomu, co jej celá léta přitahovalo, jako nejpřirozenější… Přestože nedostal naději na návrat do životní aktivity, ve které by mohl více, než vykonávat procházky, podařilo se. Dokonce zkoušel hospodařit na cca sedmi hektarech manželčiných pozemků, a to jen s koňmi. Pravdou je, že pracovní tempo přizpůsoboval momentálním potřebám těla..

Na dalším úseku cesty se setkal např. s Pěti Tibeťany a vyzkoušel si je. Působily příjemně. V roce 1999 absolvoval také další kurz práce s podvědomím, Zlatá mysl, u australského lektora, českého rodáka, Milana Bodáka. Řekl o tom, mimo jiné: "Jednou z možností ověření zvládnutí techniky byl také přechod ohně. Zážitek, umožňující "osahat" si fungování, ověřit si nadvládu ducha nad hmotou, ve fyzické praxi." Chtěl se na totéž, k čemu jej vedli bytosti stromů ... podívat také z jiného úhlu.

Stále více jej přitahovalo tai-či, které uviděl cvičit a nějak cítil, že nejde o běžné cvičení, nýbrž o úžasnou práci s energií. Několik let hledal možnost jej studovat. Od roku 2000 se tai-či intenzivně věnuje. Hlavně jako filosofii rovnováhy v pohybu, jako meditaci v pohybu, jako ozdravnému cvičení. Hledá společný základ asijského pojetí a pojetí (energetického ladění) středoevropského, a asijské lehce posouvá k tomu našemu, aby každý měl možnost získat maximum energetického účinku. Hlavní důraz však klade na snahu o návrat k filozofickému rozměru a je rád, že tento rozměr s radostí přijímají i všichni jeho studenti, kteří se rozhodli v tai-či pokračovat i po absolvování základního kurzu. "Nejvíc ze všeho mne těší, že ti, které jsem vyzval tai-či učit, přijali i výzvu sami pokračovat  v objevování celé plnosti  filosofického rozměru cvičení, což je cesta na celý život. Cesta k objevování skutečného rozměru života a jeho zákonů, vedoucí k lepšímu chápaní sebe sama, všeho kolem, k pochopení jak jednat ... k dosažení vyrovnanosti a souznění s univerzem."

H.T.F.Radvan (fa) (normální)

Před dvěma roky začal hledat východisko cvičení právě čistě tady, v Evropě, v odkazu jejích původních obyvatel (Keltů, Germánů, Slovanů z dob předkřesťanských, pravěkých, kdy byli tito lidé propojeni na energie přírody velice bezprostředně). Začal tvořit cvičení, které dnes označuje jako Kel´ge´s´/původně používal méně přesné označení Kel-in. (Jako první cvičení tohoto systému vytvořil sestavu  „24 cviků s holí, stylu HT“, následně cvik, který nazval „Koulení slunce v řece lásky“, umožňující hluboké filosofické pochopení cesty k získání velké energie lásky, i samotné vyladění vlastního energetického systému na tuto úroveň, dosažení uvolnění, vnitřní harmonie i souladu s energiemi okolní přírody...)

Jeho celoživotní práce s přírodou, se stromy, ... vedla i k tomu, že mohl zájemcům nabídnout kurzy o práci s energií stromů, o kontaktech s jejich bytostmi, přednášky, umožňující větší pochopení sebe, svého chování ... nahlédnutí do mnohosti a dokonalosti vazeb všehomíru ...

Ještě jeho slovy: "Snad největším zákonem ve hmotě projevené přírody (vesmíru) je právě dynamická rovnováha (jíž poznáváme i cvičením tai-či a kel´ge´s´), která nemůže existovat v oddělenosti protipólů … Proto usiluji jít cestou, která vede propojením. Propojením Ducha a Hmoty, propojením Duše a Těla. Neboť vrcholu duchovních realizací nelze v úrovni hmotného světa docílit zřeknutím se hmoty, tak jako vrcholu vědomostí fakulty, na kterou  se přihlásíte, nelze dosáhnout, odmítnete-li studovat v prostorách jejích učeben. … A to je to jediné, co mohu nabídnout. Pozvání na pár kroků společně,  po mé  cestě. Pro ty, kdo chtějí okusit. Jak daleko půjdou, je na nich. Každopádně se můžeme vzájemně obohatit. Ať Vás potkává a plní se Vám jen to, co je pro Vás skutečně dobré.“

 

Pavla Vajrauchová

Pavla Vajrauchová -lektorka tai-či(g) (normální)

Datum příchodu: 13.6.1981
Po ukončení studia pracovala, až do nastoupení mateřské dovolené, jako samostatná technická pracovnice, na místě vyžadujícím schopnosti ke skutečně samostatnému rozhodování, k práci s lidmi, a talent pro perfektní organizaci činností.

 

Studovat tai-či začala v roce 2004. Stejně, jako na ostatních, kteří byli H.T.F.Radvanem vyzváni k učení tai-či v jeho škole, bylo i na ní vidět, že se způsobem pohybu, pracujícím s vnitřní energií, se nesetkává poprvé – jen se k němu vrací, rozpomíná se na intenzivní práci s ním v některém minulém životě … U Pavly šlo nejspíše i o návrat do stejného systému (tai-či), tedy vycházejícího z Asie.

Pavla Vajrauchová -lektorka tai-či(c) (normální)

Rozpomínání bylo tak rychlé a hluboké, že nabídka učit (byť pod částečným vedením) hned po ukončení základního kurzu, byla naprosto přirozená. Poctivě se na nastoupení cesty učitelky připravovala s H.T.F.Radvanem celé velké prázdniny – hledala co nejhlubší rozkrytí a nejlepší způsob podání každého prvku … Jedenkrát za dva měsíce byl pak její výuce přítomen, jako konzultant a garant, Hlas Ticha …
Sama říká: „Proč tai či?: Nejdříve pro mě bylo tai či pouze prostředkem k ozdravení těla. Ve svých 23 letech jsem se cítila spíše jako stařena, bez energie a chuti do života. Po prvním roce cvičení jsem se v tai či našla natolik, že jsem jej hned začala, pod vedením pana Radvana, i vyučovat.

Pohltila mě hloubka poznávání sama sebe. Nejen svého těla, ale i duše a mysli. Sjednocení této trojice mi pomáhá v každodenním životě vypořádat se s vnitřními bloky a programy, které jsem do sebe nechala vložit již v prenatálu. Jelikož z této cesty již není návratu, taiči mi pomáhá i nadále na sobě pracovat a nacházet vnitřní cestu sama k sobě.“

Je absolventkou kurzu H.T.F.Radvana Energie a bytosti stromů. (Její zážitky: "Jedním ze zážitků je zážitek se stromy všeobecně. Když byla dcerka ještě malé miminko, denně jsem chodila s kočárkem na hodinové procházky do lesa. Vždy, když do lesa vstupuji, přijde mi, jako bych všechny starosti, problémy a trápení nechala na mostě za řekou. Při jedné této procházce jsem si uvědomila propojenost celého systému lesa. Nejen pouze stromů, ale každé rostliny a každého tvora tam žijícího. Vše má kořeny, tak i já jsem byla součástí kořenového systému celého lesa. Společně dýcháte a společně se navzájem dotýkáte svými kořeny. Těžko se to vysvětluje. Bylo to spíše takové vidění, kdy si prostě odmyslíte veškerou půdu a vidíte pouze energii kořenů všeho živého a uvědomíte si, že i vy máte kořeny, které jsou o něco pružnější, díky čemuž se pohybujete, ale stále jste součástí celku.

Pavla Vajrauchová -lektorka tai-či(b) (normální)

Dalším ze zážitků, který stojí za zmínku je, když jsem požádala lípu, aby mi pomohla odžít pár zážitků z mého života. Jednalo se o propojení s mým pradědečkem, kterého jsem ani nikdy neviděla a mým s otcem.  Pradědeček se cítil ve svém životě nemilovatelný, pomohla mi poslat mu lásku, vděk, za to že žil a spoustu sluníčka,  Díky tomu jsem se ve svém životě dokázala odpoutat od pocitu nemilovatelnosti a  s mým otcem mi pomohla ho přijmout takového jaký je, poděkovat mu za to, že se mi snažil předat svou cestu životem, ale také mu říct, že děkuji, že tuto cestu nepřijímám a že si musím najít sama  svou cestu. Toto jsem chtěla strašně dlouho udělat, ale vůbec jsem se k tomu nemohla odhodla, jako by mi v tom bránila jedna z mé části a to ego, které je na programech zažitých v životě v podstatě závislé. Když jsem se opřela zády o lípu, šlo to zcela samo, úplně bez jakýchkoli potíží s vyjadřování ze mě vše doslova vyzářilo.)

Dále absolvovala kurz Výšiny niterných hlubin, H.T.F.Radvana (práce v úrovních podvědomí), v letech 2007-2009 úspěšně také absolvovala tříletou "malou duchovní univerzitu" H.T.F.Radvana - DRUID (duchovně renesanční univezita individuální dráhy) a v říjnu 2010 nastupuje do druhého nadstavbového ročníku..

 

Svítání Marie Mihulková

Svítání Marie Mihulková-lektorka tai-či(g) (normální)

 

Vtělena v roce 1965.

Zaměstnána je celá léta u České pošty, v současné době jako vedoucí pošty.

Cvičit začala ve druhé, či třetí třídě ZŠ, kdy si, díky spartakiádě, uvědomila, že ji cvičení velice baví a tak již něpřestala. Chvíli cvičila také aerobik, neboť cítila potřebu něčeho rasantního.

Svítání Marie Mihulková-lektorka tai-či(a) (normální)

V roce 1989 začíná s vedením cvičení dětí, ve kterém, s malými přestávkami, pokračuje dodnes. Nejvíce ji vždy bavil spíš tanec, než doslovné cvičení, s hudbou. K tai-či se dostala, jak s úsměvem říká, omylem. Byla vyzvána kamarádkou, aby šla s ní. Stalo se tak v roce 2004, kdy tedy začala tai-či studovat u Blanky Vohníkové. Po nemoci, v roce 2005, přišla zkusit tai-či u H.T.F.Radvana, kde zůstala dodnes.

Svítání Marie Mihulková-lektorka tai-či(b) (normální)

Tai-či kung ji oslovil svým energetickým působením, schopností pomoci se vstupem do meditace, možností účinně relaxovat, ale také silou filosofie… Říká: „Účinně mi pomáhá v životě nacházet klid a vyrovnanost.“

Svítání Marie Mihulková-lektorka tai-či(c) (normální)

V létě 2010 vyslovila i svůj souhlas se spoluprací na vývoji Kel´ge´s´, o níž byla požádána H.T.F.Radvanem, konkrétně na cvičení určeném speciálně ženám. Cvičení, které bude pomáhat nalézt cestu k výraznému otevření se archetypu ženy, a udržování v jeho energii a je více tancem, než cvičením jako takovým. 

 

 

Tichý Vulkán Miroslav Heřman

 

Tichý Vulkán Miroslav Heřman, učitel tai-či(a) (normální)

Živí se jako OSVČ, v oblasti výpočetní techniky. Mnoho let se věnoval vnoru do psychologie vztahů a pochopení sebe sama, pod vedením psychologů.  Je členem Laskavého ekosofického společenství Mařenčino podvrší, obč. sdružení, Žampach. Studoval tai-či, práci s energií stromů a kontakt s jejich bytostmi, a také kurz dřevořezby u H.T.F.Radvana, kterým byl vyzván ke spolupráci v řezbářské tvorbě.

Říká: "Světlo světa jsem spatřil v roce 1972,  své narození jsem "neplánoval", bylo trochu uspíšeno poznáním lékařské vědy. Narodil jsem se nohama napřed...  to mne nějak doprovází po celý můj dosavadní život. Občas skočím dřív, a skok nutí mne (ikdyž pozdě)přemýšlet o odrazu, takže to, ne vždy, dopadne tak, abych doskočil hladce a s hřejivým pocitem zvládnutého skoku. Nejsem moc veřícím v nehmatatelné, dokud mne skutečně nedotkne se, avšak přesto nemohu říci, že jen a pouze hmota je jediné co existuje. Právě tak, jako ve cvičení člověk hledá rovnováhu pohybů, aby neupadl, i v životě štěstí hledající člověk, chtě-nechtě, dostane se do bodu, který jej nutí vyvážit prožívané ve všech ohledech, pro nalezení onoho středu, jenž ve vesmíru snad ani neexistuje, dík neustálé změně "živoucích" sil, byť dnes nazývaných fyzikálními zákony, či veličinami. Přesto otázka ve mne neustále vyvstávající  je: "Kdo dokáže přehlédnout spektrum všeho, co v danné chvíli působí?"  Ano, můžeme to nazývat jmény bohů, či vyššího nedohlédnutelného pro omezené vnímání 5 lidských smyslů  ( tedy přesněji 6, společně s myslí ), skrze výbavu našich těl ... ale je to konečné? Nebo existuje víc? Možná, a nebo právě pro Ty, jež své poznání nepovažují za konečné a zvídavostí pokračují v cestě stejně, jako vesmír.

Cvičení mne doprovázelo od počátku r.2007 až do 2012 kdy jsem odešel z prostoru, kde měl jsem předávat nabyté zkušenosti a své poznatky dále. Učitelem jsem byl jmenován Františkem Radvanem, a já tuto roli přijal, ovšem sám za sebe mohu říci, že jsem se v tomto postavení necítil "jako doma". Na své cvičební cestě jsem došel do bodu, kdy jsem vnímal, že nemohu úpně čistě předávat něco, co nemám plně uchopeno nejen z pohledu vlastního prožívání, ale i z pohledu fiziologického chápání procesů a skladby těla. Proto mne nyní ve cvičebních skupinách nepotkáte.

Jediné čemu se nadále veřejně věnuji je setkání lidí a jejich duší přes spontánní bubnování".

 

 

 

Mgr.Alena Šebková

Je zde na Zemi od roku 1957 a s většími či menšími úspěchy si plní své sny. Ten profesní ji drží od 3. třídy až do současnosti. Je učitelkou na 1. stupni základní školy.

K práci s alternativou ji přivedla nemoc syna v roce 1982. Zpočátku se jednalo především o získávání informací a zkušeností s tím, jak zachovat harmonii a neonemocnět, jak se vyrovnat s nástrahami okolního světa bez léků. (Těžká alergie na velké skupiny léků).
Základy zdravotních cvičení, jógy, i trochu stravování. Po r. 1990 pak postupně s možností získávat informace ze stále dostupnější literatury.

Mgr.Alena Šebková(1) (normální)
Asi 10 let četby nejrůznějších knih o všem, co by mohlo napomoci harmonii v životě, přirozeně vyústilo do situace zkusit si, zda to vše opravdu funguje. 
Následoval úraz páteře a cvičení u Miloslava Matouška, který praktikoval základ jógového cvičení propojeného s energetickým cvičením navázaný především na muzikoterapeutické záležitosti.
Stále se pohybovala v oblasti, kdy, jak říká, jí někdo jiný rozhodoval o tom, co bude cvičit, co u toho bude poslouchat a jaké kvantum času tomu musí věnovat.
V roce 2004 objevila TAI CHI.

Mgr.Alena Šebková(3) (normální)Říká: „Zcela v souladu s energiemi, příznivými pro moji harmonii, se v Ústí n.O. objevil Hlas Ticha a já poznala úžasnou meditaci v pohybu.
TAI CHI mi, společně s čchi kungem, nabízí možnost zrelaxovat ve velmi krátkém časovém úseku - řádově několik málo minut stačí k obnově sil.
Na kurzu Energie stromů, u Hlasu Ticha, jsem získala v přírodě společníky pro obnovu energií a propojila, dosud preferované, energie Vesmíru s energií Země. Objevení Universa, jako součásti sebe sama se neslo přes objevování zákonitostí těsně spjatých  s realitou všedních dnů a krásy horských velikánů.
Mezi tím jsem potřebovala znovu přesvědčit své ego, že energie je jen jedna a pouze způsob práce s ní se liší. Tak jsem absolvovala kurz Reiki, 2. stupeň.
Tai či kung se stal mou součástí.“

Absolvovala kurz Energie a bytosti stromů u H.T.F.Radvana. Řekla o tom: "Co mi daly kurzy o stromech, jejich energii a bytostech? Je to pořádně těžké vyjádřit slovy, ale pokusím se:

-Zastavit se, uvolnit se, spojit se s přírodou, propojit Zemi s Kosmickým vědomím, na chvíli "opustit" tělo a "rozplynout" se v mnohočetnosti bytí a stát se nekonečnou součástí Vesmíru...

-Obrovské dobrodružství při výletech ke stromům, údiv, když mě poprvé stromy samy oslovily, objevování jejich moudrosti, velikosti i pokory při odhalování odpovědí na moje otázky.

-Klid, jásot, radost, smutek, celá škála pocitů přirozeně se projevujících při komunikaci se stromem, netušené bohatství mojí bytosti nalézající stále jemnější a niternější  nitky k podstatě prožívání života zde na Zemi."

Ve spektru jejího pohledu však náhle chyběla další barva. Proto hledala, až získala možnost doplnit si informace o oblasti našeho prožívání zde na Zemi, z dalšího úhlu. Jejími slovy: „Již vím, že čas a prostor, kterým se obklopujeme nás formuje pouze tolik, nakolik mu to dovolíme. Touha být sama sebou, najít se v dnešním uspěchaném světě a snaha pochopit prastaré zákonitosti pohledem z více úhlů, mě přivedly k absolvování 20 seminářů ve škole Cesta Bílého jeřába  (Základy čínské kosmologie, medicíny na bázi WU XING a FENG SHUI na bázi HAM YU). Umožňují mi ještě více být v souladu s energiemi okolního světa, v lepší harmonii se svými energiemi podporujícími zdraví, pohodu a šťastné prožívání jsoucích okamžiků.“

Mgr.Alena Šebková(4) (normální)

V roce 2008 nazrál čas a byla vyzvána Hlasem Ticha k tomu, aby začala pracovat nejen se sebou, ale aby se, o to co ji naplňuje, podělila s jinými, což přijala a dává dalším lidem možnost poznat čikung a tai či, a ráda se s nimi podělí o své zážitky

 

Adéla Hrubá

 

Narodila se v roce 1979 a na svět se jí prý vůbec nechtělo. A opravdu, od začátku, jako by stále jednou nohou setrvávala někde jinde. Byla velice vážné, samotářské, předčasně dospělé dítě. Číst se naučila ve 3 letech a od té doby ji bylo nejčastěji možné spatřit s knihou v ruce nebo v rohu zahrady pod lískovým keřem.

 

S věkem se její podivínství stupňovalo a již na střední škole o něm kolovaly legendy. Bouřlivě objímala stromy, v té době zejména jehličnaté, a nemohla se nabažit jejich ohnivé energie. Vystudovala vysokou školu, filosofickou fakultu, obor český jazyk a literatura, jak jinak. Po studiích pobývala v zahraničí a krátce se živila jako překladatelka.

 

Se založením rodiny si splnila svůj sen a odstěhovala se na samotu u lesa, kde začala objevovat dávné znalosti a umění našich předků. Založila chov ovcí, naučila se dělat sýry, zpracovávat ovčí vlnu, kosit kosou, plést z vrbového proutí. V roce 2010 objevila permakulturu a zjistila, že ji již nevědomky na svých pozemcích několik let praktikuje a rozvíjí. V současné době se věnuje osvětové činnosti na toto téma, zakládá zahrady přírodního typu a ráda by zavedla systém environmentální výchovy do mateřských a základních škol. Ve volném čase též buduje přírodní zahradu kolem svého domu, plnou léčivých bylin a kouzelných bytostí.

 

 

O tai-či, které se začala učit u Hlasu Ticha v základním kurzu v Rychnově n.Kn., sama říká:

 

Tai-či mne vždy přitahovalo, protože jsem v něm intuitivně cítila energii, se kterou jsem se chtěla naučit pracovat. Zprvu mi poskytovalo především radost z ladného pohybu (miluji spontánní tanec, nejlépe bosá a u ohně :), možnost zastavit a zklidnit se, relaxaci mysli i těla. S prohloubením dechu při cvičení a postupným uvolňováním zablokovaných svalů i energetických drah v těle jsem po cvičení cítila nejen osvěžení a oživení těla, ale i první ozdravující účinky tai-či, které mi pomohlo prohřát mé věčně studené nohy a ruce i překonat neustále se opakující záněty močových cest.  Později jsem si ale začala uvědomovat, že toto tělesné cvičení má v sobě těžko uvěřitelnou sílu a moc a že mi pomalu, ale jistě začíná měnit celý život, a to skrze ty nejzákladnější věci, o kterých se mluví hned při zahajovací hodině začátečnických kurzů - TĚŽIŠTĚ, DECH, UZEMNĚNÍ.

Věřili byste, že při cvičení tai-či je nejdůležitější pánev? Můj střed, mé těžiště, můj výchozí i konečný bod, má podstata je v břiše. Ne v srdci, ne v hlavě, ale v břiše! Pánev jako středobod celého vesmíru!

Dostala jsem do života dar intuice, který mi umožňoval vnímat určité energie, síly i bytosti tak, jak to není zcela běžné, ale zároveň jsem byla odtržená od života tady a teď. Objevení bodu TAN-TIEN nebo též centra hara a přesunutí veškeré vědomé pozornosti do tohoto místa v podbřišku vám dává možnost směřovat k podstatě, tedy k bytí tady a teď. Být ve spojení jak s vesmírnými nadzemskými silami, tak i se zemí, s MATKOU ZEMÍ.  To mi osobně přineslo i uvědomění si své ženské podstaty a zodpovězení otázek, co pro mě znamená být ženou, v tomto těle, na tomto světě, v tomto životě, tady a teď…

 

 

Další podstatnou věcí je DECH. Co všechno se můžu o sobě dozvědět jen prostým faktem, že si začnu uvědomovat svůj vlastní dech: Dýchám mělce, rychle, povrchně, překotně nebo pomalu, uvolněně, zhluboka? Při cvičení tai-či je důležité nadechovat se z břicha a do břicha, z podstaty, zhluboka, pomalu, volně. Dopřát si čas a poznat, jaké věci jsou, nechat je přijít až do břicha, pustit si je k tělu a pak s nimi volně pracovat tak, jak je třeba…

…a také vyživovat dechem celé tělo, tedy i jeho nejspodnější, nejtemnější nebo nejživočišnější část, přijmout ji, poznat ji… Vždy jsem svým dechem vyživovala jen horní polovinu těla, své nejvyšší čakry, své světlé, krásné já. Ale jaká je to síla, spustit dech opravdu až dolů do nejspodnější čakry! To se pak teprve začnou dít věci!

  

 

Cvičení tai-či mě tímto způsobem přivádí přes prosté a jednoduché věci až k nejhlubší podstatě a to je věru cesta i na víc než na jeden celý život…

Bude mi potěšením jít po té cestě chvíli s vámi…

 

Lenka Tučková

 

   Přišla do této hmotné úrovně života 22.3.1984,  společně s dvojčetem Michalem.

   Po ukončení základní školy studovala v Ústí nad Orlicí, obor Návrhářství oděvů  (střední škola uměleckoprůmyslová) a následně VOŠ restaurátorskou v Brně, obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik.

Hned po škole začala pracovat jako restaurátorka, pod vedením ak. mal. Jiřího Látala a spolupracuje s ním dodnes.

   V roce 2008 se poprvé nechala zasvětit do energie reiki, kundalini reiki, Boží pečetě, Shambally, Koso Rays.  Říká: „Tyto energie vesmíru mi pomohly vyrovnat se se vším, co mě trápilo a s čím jsem vnitřně bojovala, najít vnitřní klid, odpustit, spoustu věcí pochopit“. 

  

 V roce 2009 se na dovolené na Korsice setkala s Alenkou Šebkovou, naší učitelkou tai-či a tak začala cvičit a cvičí dodnes.

   „Tai-či mi přineslo do života překvapení, jakým je to, že nyní i sama tai-či učím, čemuž jsem se nesmírně bránila, ale jsem nakonec ráda, že tato výzva od mého učitele přišla. Pomohlo mi to zase se vnitřně posunout o kousek dál.“

 

Aja Andrea Škvrnová

 

Vlastními slovy:

Narození v tomto životě: v říjnu 1972, přes 20let pracuji s dětmi ve školce.

Věnuji se Reiki ( " Mistr reiki - léčitel" ), od března roku 2012 se vážně věnuji Tai - či.


Všemu ostatnímu, co dělám či se učím, se věnuji jen malinko - bylinky, léčení drahými kameny, práce s anděly, enaustické malování horkým voskem.

 

 

Luboš Minář

 

 

Sám, na prosbu o uvedení dat o sobě, napsal:

   Narodil jsem se v roce 1971 a prožil spokojené dětství. Měli jsme zahrádku s chatou za městem, kam jsem rád jezdil. Příroda mi byla hodně blízká.Vyučil jsem se automechanikem, po vojně začal jezdit s kamionem mezinárodní dopravu a projel celou Evropu a část Asie, kde jsem poznal mnoho kultur.
   V roce 2009 jsem se začal blíže zajímat o duchovní život a udělal si kurz Reiki I a II. Práce s energií mě začala zajímat čím dál víc.
V roce 2013 jsem absolvoval základní kurz Tai či, které mi dalo zase trochu jiný pohled na život. Práce s energií pod vedením učitele Františka, cvičení sestavy a dalších cviků mě přineslo pochopení práce s energií a v neposlední řadě i zklidnění duše, těla i mysli.
   Na naší relaxační zahradě jsem ve spojení s přírodou, cvičím zde Tai či , na užitkové pak pěstuji zeleninu a starám se o ovocné stromky.
Víc už mě nenapadá.


   Dodejme, že se po ukončení základního kurzu hned přihlásil do kurzu pokračovacího. Po celou dobu, od samého začátku základního kurzu, se studiu věnoval velice poctivě, každodenně a při setkáních skupiny studentů mimo lekce projevoval přirozenou schopnost poznané dobře, srozumitelně předávat. A také projevil výraznou schopnost „nasávat“ hlubokou filozofickou podstatu tai-či do „všedního“ života. To vše mne postrkovalo vyzvat jej mezi naše učitele. Jsem velice rád, že tuto výzvu a zároveň velký závazek přijal.H.T.František


 

 

 

Sluneční víla Romana Čechová

Opustila tento svět v listopadu 2017.

Zůstává, usměvavé sluníčko, stále v našich srdcích.

 

Sluneční víla vlastními slovy (když mnou byla vyzvána mezi učitele a požádána o "vizitku"):

 

Světlo světa jsem spatřila v prosinci roku 1962.

Baví mě zkoumat život, mám ráda lidičky a stále více žasnu nad dokonalostí přírody.

Mé současné povolání je zároveň i mým koníčkem. Pracuji pod sociálními službami, jako pečovatelka.

Po škole mne zaujala Jóga a po roce 1990 jsem objevila spousty knížek s duchovní tématikou. Hledala jsem v nich moudrost a také odpovědi na otázky:  „Kdo vlastně jsem?“ „Proč se děje to, či ono?“ Mé hledání pokračovalo účastí na různých přednáškách na témata reinkarnace, duchovní příčiny nemocí, numerologie a tarot, bylinky…

Absolvovala jsem kurzy PSYPOS, Komunikační techniky, Základy psychologie a také nádherný kurz Energie a bytosti stromů, vedený Františkem, kde mi vznešená bytost břízky připomněla, že odpovědi na všechny otázky máme každý sám v sobě a že největším učitelem je nám náš vlastní život se vším, co se v něm právě odehrává.


A tai-či? Rodina o mně říká, že jsem „střelený střelec“ a že zbytečně moc přemýšlím.

Asi právě proto mi vesmír tai-či nabídl, abych se více zklidnila, získala další úhel pohledu na svět a naučila se být co možná nejvíce v přítomnosti.

A tak se učím, cvičím a žiju.

 

H.T.František: Budu se muset hodně opakovat. Neboť sami studenti začali říkat Lubošovi a Romance "dvojčata" a musím říci, že mají mnoho pravdy. Jejich přístup k tai-či a jeho uchopování jako cvičení, jako meditaci, jako filozofii do praktického žití,vskutku jakoby odpovídal dvojčatům Usmívající se Po ukončení základního kurzu se také hned přihlásila do kurzu pokračovacího. Po celou dobu, od samého začátku základního kurzu, se studiu věnovala velmi poctivě, pravidelně se účastnila na setkáních skupiny studentů mimo lekce a projevovala opravdu hluboký zájem. Schopnost „nasávat“ hlubokou filozofickou podstatu tai-či do „všedního“ života má, jak již bylo řečeno, také s Lubošem společnou. To vše mne postrkovalo vyzvat i ji mezi naše učitele. K mé radosti tuto výzvu a zároveň velký závazek přijala.

 

 

Jiří Voříšek

Narodil jsem se v listopadu 1955 ve Vysokém Mýtě. Po ukončení ZŠ jsem se vyučil autoklempířem pro Karosu a zůstal tam pracovat 30let.Potom se ale objevily zdravotní potíže a musel jsem tuto práci ukončit.V roce 2003 jsem prodělal 1. ze čtyř operací srdce a 3 roky jsem byl v plném invalidním důchodu.Po zlepšení zdravotního stavu jsem pracoval jako údržbář,ale po čtvrté operaci jsem začal pracovat, a do dnes pracuji, jako školník.Bydlím na vesnici v domě se zahradou,která poskytuje  soukromí na cvičení, relaxaci i posezení s přáteli.Cvičím nejraději u jezírka,kde vnímám jen klid,zurčení vody a vlastní dech.

Cvičení Tai či mi doporučil můj lékař po první operaci,ale v té době nebyla možnost tyto kurzy navštěvovat.Zkoušel jsem tedy Reiky,ale to mě nijak neoslovilo,dál jogu ale stále to nebylo to pravé.V roce 2004 jsem se seznámil s Františkem,který začal vyučovat Tai či ve Vysokém Mýtě.Konečně jsem našel to,co jsem dlouho hledal.Právě Tai či mi po prodělané nemoci přineslo celkové zlepšení zdraví a zklidnění.Pochopil jsem práci s energií a změnil žebříček životních hodnot.Moc se mi líbí,že se jednoduchými cviky či-kung dají ovládat vnitřní orgány,vyrovnávat energie pomocí Tai či,že se při tomto cvičení musí člověk odpoutat od všeho kolem,soustředit se sám na sebe aby mohl být součástí přírody a vesmíru.Toto cvičení má  obrovskou moc a sílu pro zlepšení a upevnění zdraví.Díky tomu se můj zdravotní stav velmi zlepšil!V roce 2015 mi František navrhnul,abychom se s Jitkou Štorkovou stali učiteli Tai či.Na vlastní kůži jsem zjistil,že to není ani trochu jednoduché!Toto cvičení mi ale moc pomohlo,cvičím je rád a tak se snažím je předávat  dál a snad tím pomáhat jiným.

 

 

Mgr. Jitka Štorková

 

   Narodila jsem se v květnu 1970 a jaro je pro mne to nejkrásnější období v roce. Vyrůstala jsem na vesnici - tedy venku, v přírodě a neustále v pohybu. To mne baví i dnes, v létě či zimě, kolo nebo lyže...hudba je mojí další láskou a s ní tanec. K pohybu se snažím přitáhnout

děti od 2 -3 let v Sokole, kde cvičí se svými rodiči a také děti školní. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu a učím na I.stupni ZŠ ve Vysokém Mýtě.

 

 

   V roce 2011 mne začala zajímat automatická kresba, která je založená na práci s energií, oslovilo mne učení Toltéků, bylinky, ajurvéda....ale stále tam něco chybělo. Pohyb...a toto propojení jsem našla na kurzu tai či, které mne doslova pohltilo.

 

Ostružinková Víla

   Když se jednoho rána v roce 1978 obzoru dotklo slunce a den se usmál v jantarové záři, tu nádheru jsem měla možnost poprvé spatřit i já. Narodila jsem se do nepředstavitelné krásy, do světa, který dodnes obdivuji a s vděčností ze srdce miluji.

    Od mala jsem bosky běhala po zahradě a tančila mezi květinami s motýly, včelkami a beruškami. Obdivovala jsem jejich nádheru – jemnost a zároveň sílu. Hodiny jsem seděla v trávě a dívala se na rostlinky – na jejich okvětí, stonky, lístečky a pozorovala jsem, jak rostou, jak voní, okouzlovaly mě jejich barvy. Celá zahrada vypadala jako duha na obloze. Každé ráno, když jsem se probudila, tančila jsem radostí, zpívala a během dne jsem nakreslila mnoho obrázků - sdílela jsem svou radost s rodinou a celým okolím.

    A jak to v životě bývá, vše není jen „růžové“ a tak jsem zapomněla (v jednom období svého života) na to „kouzlo“, ale pak se opět objevila „vzpomínka na radost“ - přišla mi do života jóga. Ve 14 letech jsem začala intenzivně cvičit. Jóga mi připomněla krásu a pomalu jsem znovu objevila barvy – červenou, oranžovou, žlutou, smaragdově zelenou, pomněnkově modrou, indigovou, fialovou, křišťálově bílou,…..otevřel se mi „nový svět“. Zjistila jsem, že i ve mně září duha (čakrový systém) a začala jsem se znovu radovat ze života.

    V dospělosti se však opět ozvaly zdravotní potíže, které mi bránily uskutečnit to, co jsem cítila jako své životní poslání - oslavovat život. Když jsem si zoufala nejvíc, vstoupilo mi v roce 2013 do života Tai-či. Setkala jsem se s Františkem a život se mi úplně změnil. Sedávám na zahradě, pozoruji květiny, broučky, motýlky, berušky,…….dívám se na mraky jak krásně tiše plují po modré nebeské „řece“……. Den je opět zářivě jantarový a tak tancuji, zpívám, foukám do flétny siyotanky, hraji na kytaru, píši básničky, kreslím obrázky,…… A i když mi třeba není úplně nejlíp, mé srdce je otevřené a raduji se z nádhery přírody, z krásy života. Příroda mě celý život objímá svými zelenými pažemi, sluníčko mě hladí po vlasech a vítr si s nimi hraje a tu radost, kterou cítím, vděčnost a lásku, se snažím sdílet s celým světem. Tak to je něco málo o mně :-).

Alena Zlámalová

 

Narozena 1951, vyrůstala jsem v době, která vyznávala pouze hmotu, rozum, vědu a tělo a rozhodně neuznávala svobodný rozvoj jedince. Spolu s technickým vzděláním a následně zaměstnáním v průmyslu v konstrukci výroby strojů byla moje cesta k uvědomění a uznání ducha, intuice, vědomí, podstaty energie a principu lásky opravdu náročná, pomalá a dlouhá. Okolnosti, neznalost základních duchovních zákonů bytí a malá osobní kázeň stály za dost velkými zdravotními potížemi, které mne provázely od dětství.


Skrz křesťanství, východní filosofie i moudrosti přírodních národů jsem nakonec přece jen objevila hodnoty osobního vnitřního světa a jeho souvislost se světem okolním. Mými průvodci a učiteli na cestě k moudrosti byly nejprve knihy, rostliny, les a příroda, členové rodiny včetně nezapomenutelné, velké psí učitelky labradorky Belly a osobnosti z kurzů asertivity, reiki, orientálního tance a nakonec od r. 2013 i cvičení Tai-či.

Nikdy jsem neměla ráda sport, a proto mne zaujalo Tai-či. Je pomalé a jemné. V něm je nejlepší, že s malým úsilím se dá dosáhnout velkého pokroku, co se týče síly a ohebnosti těla. Je velmi vhodné i pro lidi vyššího věku, prostorově výraznější nebo s nějakými zdravotními potížemi. Co bylo na počátku neproveditelným cvikem, se postupem času ponenáhlu daří. Cvičení Tai-či má velké přínosy, ať už na jakékoliv úrovni. Člověk se zklidní, zkoncentruje na jednotlivé svaly a postoje, uvědomí si svůj dech a jeho vliv na tělo, zaznamenává rovnováhu a napětí v těle. Co práce dá, uvědomit si a dodržet jenom správné držení těla… Jeden by na to potřeboval hned několik hemisfér a ne jenom ty dvě, které vlastní, - a taky objeví svaly, o kterých ani nevěděl, že je má (smích). Postupem času objeví možnost ovlivnění vnitřních orgánů těla. Ale to už je „vyšší dívčí“.

Tai-či má mnoho tváří, může se cvičit pro zdraví a pro radost nebo i jako bojové umění dokonce i se zbraněmi. Ze začátku jsem spěchala na nové a nové cviky a sestavy, ale časem jsem došla k poznání, že se dá cvičit i jen jedna jediná sestava, která ale stále přináší nové a nové zdokonalení a poznání. Díky mému rozumovému a technickému založení, mi nedělá potíže cviky analyzovat a jejich jednotlivé fáze vysvětlit a kontrolovat, ale dosáhnout jejich dokonalé provedení v praxi, je ovšem už těžší (smích). Zatím mi zůstává skryta duchovní hloubka podstaty Tai-či, proto se cítím spíš tréninkovým učitelem, než plnohodnotným lektorem. Ale to nevadí, kdosi kdysi řekl, že CÍL je vlastně CESTA a tu máme každý svou vlastní. Jsem hledající, jsem na cestě. Co přinese dál čas, se uvidí - a František řekne (úsměv).

 

Kamila Čubová

 

TAO vnímám jako sjednocení duše,těla a rozumu. Cítím vnitřní klid a smír spolu s nabývající jistotou.Líbí se mi ten klid a koncentrace, jsem v bezpečí, ve svém středu.....

Narodila jsem se pátý květnový den roku 1974. Jako dítě jsem chtěla být temným ninjou a bojovat s démony .Jako bych tušila,že se to stane...můj život je soubor transformací, proměn...

Dětství prožité v Beskydech skončilo v 19 letech útěkem do velkoměsta. Praha mi poskytla velkou škálu různých zkušeností . Pracovala jsem , byla zpěvačkou v kapele,vystudovala oděvníctví – návrhářství, založila vlastní živnost, atelier, byla kostymérkou, pracovala u filmu, v reklamní agentuře...jeden životní stav zanikne aby vznikl nový další. Vždy mne ale doprovázel pocit osamělého ,tichého " pozorovatele".V roce 2001 jsem prošla prvním semestrem tai-či akademie v Praze na Vinohradech, kurzem kineziologie a reiki .Možná abych okusila co bych mohla, kdybych víc chtěla.Ale měla jsem ještě pár let padat ke dnu. Pracovní tempo a život v centu města mi způsobil velké zdravotní i osobní problémy.

Největší zlom v mém životě nastal v roce 2009, kdy jsem poznala svého Muže a v zápětí se nám narodil synek.Dokázala jsem odejít z města, uzavřít další díl života a začít nový ... A jako by náhodou :-) v mém novém domově v malé vesničce otevřen byl kurz Tai -či. Mými učitelkami byly v prvém roce Pavlínka s Adélkou. .Jako bych probouzela to, co už dávno vím. I přes vlastní pochybnosti nebát se poznat svá slabá místa a přijmout je.Spojením se zemí vypustit své komplexy méněcennosti, ostychu, DÝCHAT,bojovat se svými démony, LÉČIT SÁM SEBE. A za to děkuji.

Miluji hudbu, jsem rytmická, v pohybu, .....miluji barvy, tvary, kreslím, tvořím,šiju ....v horách jsem doma,vzduch je moje moře a kdyby to šlo, byla bych pilot :-)

Máme dvě děti a po mateřské pracuji v grafickém studiu.

Pavlína Pánková

Ráda vařím, zahradničím, s oblibou pěstuji bylinky. Nejraději se toulám přirodou a jezdím na výlety.

 

 


Aktuálně

15. 11. 2019
Energie stromů - opět pro začínající ...

  Další seminář pro začínající ...

15. 11. 2019
Zdraví prospěšné cvičení (nejen) pro seniory

 Polo individuální kurz, či jednotlivý seminář.

26. 10. 2019
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Září 2018 - červen 2019.

21. 11. 2018
Krmení ptáčků

Krmení ptáčků (náhled)  Krmení ptáčků

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy