KTERAK SMUTNÝ BOBEČEK K LÁSCE PŘIŠEL.


   Byl jednou jeden Bobeček, lze také říci výkal. Není známo, jakého byl původu. Občas snil, že je výkalem nějakého vznešeného a elegantního zvířete, možná i samotné koruny tvorstva - člověka. Ovšem většinou se cítil jako zcela prosté hovínko.
  Bobeček smrděl a věděl to o sobě. Vyvinul nesmírné úsilí, aby se své nežádoucí vlastnosti zbavil. Jedl jen voňavou stravu, za svítání cvičil a byl plný lásky ke všem
bytostem. Jeho krásný a procítěný zpěv uváděl v úžas celý okolní prostor i profesionální ptáci udiveně umlkali.
  Velmi toužil milovat a být milován. Jakýkoli projev přátelství by ho učinil šťastným. Bohužel v každé společnosti, kde se pokoušel prosadit, nebo se alespoň někde v koutku tiše účastnit vzájemné pospolitosti, byl odmítnut. Smrdíš! Umej si nohy! Kazíš vzduch!! I spousta dalších výroků v podobném duchu srážela jeho krásnou duši na kolena. Dokonce po mnoha letech askeze a odříkání našetřil dostatek prostředků a zakoupil si odvážně na dobírku parfém, který dle reklamy sliboval životní úspěchy ve všech oblastech. Rozhodl se nezlomným záměrem, že nyní prorazí.
  V tento den skrápěl Zemi vlahý deštík a Bobečkův odér v kombinaci s parfémem byl obzvlášť odporný. Na místech, kde ho obvykle odmítali s jistou shovívavou blahovůlí, byl v ten okamžik tvrdě vyhoštěn zlými slovy.
  Po celoživotním úsilí, vyčerpaný a zoufalý, Bobeček bloudil, téměř nevěda kde. Už mu bylo lhostejno, zda kohokoli obtěžuje svojí přítomností. Téměř v bezvědomí se dopotácel do překrásného zámeckého parku, kam by se ani ve svých nejdivočejších mladických snech neodvážil. Už mírně rozměklý zoufalstvím a prožitým stresem bezradně usedl na zámeckou lavičku...
    Tu náhle slyší: "Ach jaká nezvyklá vůně zde přebývá ? Probouzí ve mně vášeň a nadšení. Otázku kladu Vám, mé sestry, jakým zázrakem se tak vábivá energie zde mohla ocitnouti ?" Bobeček otupěle naslouchal hovorům vzácných květin, netuše, že je středem pozornosti. Vznešená královna parku, růže vůněmi oplývající, snažila se Bobečka přivábit. Ten jako ve snách vykročil vstříc volání. Byl sláb a opilý nenadálou přízní. U fontánky zobrazující hru vesmírných protikladů upadnul slabostí. U svého ucha v bezprostřední blízkosti uslyšel: "Jsi tak krásný, miluji Tě, asimiluji Tě - souhlasíš?". A Bobeček souhlasil. A opět té kouzelné májové noci skrápěl Zemi blahodárný deštík. Všechny květiny vzdychaly touhou. Malinká kytička u okraje dlaždice, rostlinka planoucí láskou, objala Bobečka svým nadšením. Bobeček se rozplýval v zázračných pocitech. Tato noc vymazala veškeré útrapy jeho předchozí existence.
   Do rána přestal Bobeček být viditelnou bytostí. Jeho láskyplný duch oživoval Sedmikrásku, která v lásce a nadšení propojila paprsky Hvězd, Slunce a Země se svojí a Bobečkovou podstatou. Dokázala vytvořit množství nepatrných semínek a brzy celý trávník v parku zazářil záplavou bílých kytiček se žlutým středem. Bobeček byl šťasten a vesmír se radoval z překrásného tvoření živého Prostoru Lásky, jenž potěší srdce všech bytostí a snad i Člověka.


Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy