Přírodní stezkou

Aneb o stromech, jejich bytostech a energii, v souvislosti s námi.

H.T.František Radvan

Kniha Přírodní stezkou (normální)

Jde o praktického průvodce prvními kroky na cestě ke spolupráci s bytostmi stromů (jak postupovat při kontaktu s nimi, co nám může takový kontakt přinést ...), k práci s energií stromů (využití pro sebe i své blízké), k možnosti najít nový úhel pohledu na svět kolem nás, nahlédnout, že hranice hmoty nemusí být hranicí existence ...

 Úryvek z kapitoly DOVĚTEK:

 

 Můžeme se stromy také meditovat a pod jejich vedením vstupovat do prostoru daného místa mimo hrubou hmotu a sledovat procesy, děje, které se tu odehrávají v souvislosti s naší (lidskou) činností na tomto místě, právě nyní – současně, paralelně. Budeme pak moci vidět následky našich činů v přírodě, v našem životním prostředí, ještě mnohem dříve, než se zrealizují v jejím hmotném projevu. Budeme moci pochopit, co je třeba učinit k nápravě chyb, k navrácení a zachování prostředí pro lidmi vnímaný život na Zemi.

Vědomí toho, že tento nemůže mít trvání věčné, neboť i naše planeta má trvání omezené, není a nikdy nemůže být omluvou za jeho bezohledné ničení v zájmu čehokoli, tím méně finančních zisků. Pokud nebude možno sklidit potraviny, které jsou příznivé našemu organizmu (pro něj přirozené, bez zátěže těžkých kovů, chemie, …), peněz se nenajíme. Pokud nebude možné dýchat  vzduch, který by posiloval naše zdraví, místo aby jej oslaboval, či dokonce ničil, peněz se nenadýcháme, stejně tak, jako se jich nenapijeme.

Nenajíme a nenapijeme se ani počítačů, automobilů, praček, … A přesto stále častěji slyšíme, že právě toto nás živí a z tohoto důvodu je třeba toho vyrábět co nejvíce a v takové „životnosti“, aby bylo možno co nejčastěji všechny tyto výrobky nahrazovat novými, pro možnost nové výroby …

 

Vyšla nákladem LES MP, v nakladateství Oftis, v kapesním formátu (cca 10,5 x 14,5 cm), s 37 ilustračními fotografiemi.

Cena: 90,- Kč (při zaslání 1 kusu na dobírku: + 80,- Kč poštovné)

Objednat lze zde: http://www.les-mp.cz/kategorie/knihy/

 

Je doplněním našich kurzů "Energie stromů" a zpracována na popud studentů těchto kurzů.

U nás bylo k dispozici 160 kusů.

Od 26.6.2013 již je vyprodáno.

(Dotisk, na náklady autora, je k dispozici u autora knihy.)

 


Aktuálně

15. 11. 2019
Energie stromů - opět pro začínající ...

  Další seminář pro začínající ...

15. 11. 2019
Zdraví prospěšné cvičení (nejen) pro seniory

 Polo individuální kurz, či jednotlivý seminář.

26. 10. 2019
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Září 2018 - červen 2019.

21. 11. 2018
Krmení ptáčků

Krmení ptáčků (náhled)  Krmení ptáčků

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy