Kmenoví členové:

V září 2017 vystoupila z LES,z.s., Marie Radvanová, jelikož se naplno chce věnovat oněm nádherným aktivitám, mezi které patřila, v rámci spolku, léta trvající zpívání manter a v posledních rocích též muzikoterapie – aktivity, při kterých jste se s ní setkávali nejčastěji. Někteří jste Marii poznali i jako učitelku tai-či a čikung. Věříme, že i její písničková tvorba bude bohatší, což jí osobně přejeme. Doufáme, že se budeme s Marií, jejím zpěvem a muzikoterapeutickým projevem, ... setkávat nadále.

Marie, děkujeme ti za vše, co jsi pro spolek (jako členka, hlava pobočného spolku, pokladní, lektorka, muzikoterapeutka, ...), a všechny lidičky kolem něho, za roky svého členství (1996 – 2017) obětavě dělala. A přejeme mnoho zdraví, elánu, inspirace a radosti z Tvé bohulibé činnosti.

(Pro návštěvníky stránky: Nahlédněte, na "záložce" stránek - v OBLÍBENÝCH KONTAKTECH, do odkazu Mariina tvorba.)

 

   Hlas Ticha František Radvan, Hlava LES,z.s., lektor tai-či a dalších seminářů. Ekosofický filosof - řezbář výtvarník. Původním povoláním odborný učitel na sklářském učilišti. Narozen v listopadu 1949 

   Tichý Vulkán Miroslav Heřman, člen LES,z.s., učitel tai-či, průvodce našich setkání spontánního bubnování, duchovních setkání, ... Nejvýznamnější sponzor sdružení a obětavý správce (a údržbář) prostoru PRAN V "Miroslavově zemi" v Horní dobrouči (prostor "pravěkých" aktivit)  často pracující i jako technické zázemí dalších akcí... OSVČ v oblasti výpočetní techniky, řezbář-filosof. Narozen v roce 1972.

 

Pavla Vajraucho, členka LES,z.s., učitelka tai-či, čikung. Narozena v roce 1981. 

Ostružinková Víla, členka LES, z.s., učitelka tai-či kung. Nrozena v roce 1978.

 

 

Čestní členové:

Maková Panenka Eva Heřmanová (normální) Maková Panenka Eva Heřmanová, čestná členka LES MP. V počátcích rozvoje aktivit LES MP se na některých podílela i sponzorsky, obětavá pomocnice při vytváření základního prostoru duchovní obce ESOD, několik let praktikující tai-či ... Narozena v únoru 1973.

  Probuzená Lenka Franzová, čestná členka LES MP. Skvělá a obětavá spolupracovnice pro filosofická setkávání s "přírodní" civilizací dávného prostoru středu Evropy, dlouholetá, zkušená členka tai-či skupiny LES MP (se schopnostmi učitelky) ... Pracuje s dětmi - učí angličtinu, věnuje se reiki, kineziologii, numerologii ... Narozena v roce 1970. 

Kvetoucí Růže Zuzka Dobešová, členka LES MP. Nadšená zpěvačka manter. Narozena v červenci 1988.

  Měsíční Květ Jana Kinzlová, čestná členka LES MP, človíček na "naší vlně", již několik let také cvičící tai-či... kontaktuje se se stromy, provádí odblokování nefunkčních systémů přesvědčení dle české kineziologické metody " Mandala života", věnuje se i kresbě tužkou a akvarelu, projevuje se v krátkých literárních útvarech, zařadila do svého žití také TENSEGRITY (magické pohyby, známé tisíce let jen čarodějům dávného mexika...). Narozena v červenci 1967 .

  Adéla Hrubá, vystudovala filosofii; čestná členka LES MP, již od roku 2009 s námi cvičí tai-či kung / kel´ge´s´a od začátku šk.roku 2012 - 2013 jej učí, k čemuž byla sdružením vyzvána. Věnuje se také přírodní zahradě - zahrádce v praxi a vůbec jde o úžasnou alternativní bytost. Narozena v r. 1979.

Hledáte?

Hledáte :
- jak co nejvíce rozhodovat o svém zdraví, pohodě,...
- jak najít cestu pod povrch, "vidět" neviditelné, "dotknout" se nehmatatelného, ...
- tajná dvířka do divuplné komnaty vlastního nitra a toužíte udělat třeba jen jediný krůček na cestě k setkání s onou obdivuhodnou, úžasnou bytostí, jíž v té nejniternější hlubině jste (nebo se chcete o to alespoň pokusit)
- o n o  skryté, co Vás uklidňuje, posiluje, naplňuje mírem a pohodou, když se procházíte lesem, chodíte po horách, rozjímáte u vody, ... protože cítíte, že to není jen zelenou barvou trávy (listí a jehličí stromů), vůní a svěžestí horského vzduchu, omamným šumem vlnek na hladině, přestože to vše hraje velkou - úžasně velikou roli?
Hledáte to, co naplňuje horolezce (či skálolezce, který očividně netouží po rekordech, publicitě, a přesto ...), osamělého běžce (o němž víte, že neběhá pro linii, či úspěch v závodech), či mnicha v hluboké meditaci? Hledáte odpověď na otázku, co Vás to tak pohladilo po srdíčku, když jste právě tentokrát prošli, snad po tisící, pod korunou jasanu (lípy,...), co Vám to šeptlo "mám Tě rád"?
H l e d á t e ... ?
Je mnoho c e s t (kratších, či delších, klikatějších i přímějších ...), jež mohou ke stejnému cíli vést, leč ne každá je pro každého. Chcete-li vyzkoušet cestu (cesty) naši(-e), v í t e j t e. Vítejte a pojďte s námi, jak dlouho budete chtít. Třeba již spolu půjdeme dokud nás nohy ponesou. Nebo si také, na prvním rozcestí, dáme sbohem, ale onoho kousku společné cesty škoda nebude. Budeme totiž bohatší. Vy i my. Vy o poznání, že Vaše cesta vede jinudy, než naše (ačkoli i tato je, jak jste zjistili, zajímává a jdou po ní dobří lidé). A my o poznání, že i tak vynikající, báječní, lidé jako Vy, mohou jít nakonec jinou cestou, ačkoli, jak jsme poznali, sledují stejný cíl. A kdo ví, možná (i dík tomu společně ujitému kousku) cestou úplně novou, dosud nikým nepoznanou. Může se i stát, že se na ní jednou sejdeme a Vy zase, na oplátku, povedete nás.

"...A schůdků stupně objevíš, co do závratných hlubin spadají tvého vlastního nitra. A pokud po nich sestoupíš - ač závratná je cesta a dech se při ní zjevně zatají - aniž bys o jediný krůček ustoupil, pak jsi vzhůru vystoupil a vskutku pochopil..." (H.T. F. Radvan)

Duchovní jména.

Naši členové, ale také velké množství lidiček kolem našeho sdružení, t.j. těch, kdo nějak patří do naší duchovní obce ESOD, má krom svého civilního jména, také jméno duchovní.

Civilní jméno je jménem, které každého z nás provází celým životem, jako oficiální označení. Víme, že nic není náhodné a proto je zřejmé (a každý má možnost se o tom přesvědčit), že i toto jméno nám má co říci, má nám co přinést, ale ne vždy je schopno o nás vypovídat, nebo nás směrovat ..., stejně dobře po celou dobu tohoto našeho života. Vypovídá o tom, co si přinášíme po linii "rodové karmy" (pozor, nepovažuji karmu za něco, co nás plně svazuje ...) = příjmení; i co si přinášíme, či co přicházíme řešit, jako naprostá individualita = křestní jméno.

Jméno duchovní je schopno aktuálnější výpovědi... Je přijímáno od duchovního učitele, nebo na základě oslovení přítelem (když si najednou uvědomíme, jak je výstižné - nezávisle na tom, zda se nám líbí či nikoli), nebo prostě vlastním procítěním, že právě takovéto jméno o nás (včetně hluboce niterného) vypovídá nejvíce, nebo nám nejsilněji ukazuje kam chceme směřovat (je naším majákem), nebo také vyjadřuje to, co v nás je nám na naší cestě největší překážkou, co potřebujeme prvořadě řešit ...

Tím, že se tímto jménem představujeme (vyslovujeme jej a zároveň tedy slyšíme) a jsme jím oslovováni (opět jej slyšíme), nám je neustálou připomínkou naší duchovní cesty, úkolu, jež jsme si dali ...

Aby jeho energie pro nás byla co nejmocnější, potvrzujeme své duchovní jméno rituálem. Tak se nám přijetí duchovního jména stává závazkem, že svoji duchovní cestu myslíme vážně, prosíme, aby nás ostatní přijímali jací jsme a byli nám na cestě nápomocni. Tak, jak chceme my je brát právě takové, jací jsou a kdykoli jim na jejich cestě pomoci. Především otevřeností ...

Pokud pocítíme, že nás současné duchovní jméno již nevede výrazně dopředu ... přijímáme jiné. Někdy může jedno jméno být průvodcem téměř na celý život, jindy jen na krátký úsek cesty. To znali například indiáni, ale i další přírodní národy, velice dobře.

Mezi sebou se tedy oslovujeme těmito jmény duchovními. Zde na stránkách klademe duchovní jméno před jméno civilní.


Aktuálně

15. 11. 2019
Energie stromů - opět pro začínající ...

  Další seminář pro začínající ...

15. 11. 2019
Zdraví prospěšné cvičení (nejen) pro seniory

 Polo individuální kurz, či jednotlivý seminář.

26. 10. 2019
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Září 2018 - červen 2019.

21. 11. 2018
Krmení ptáčků

Krmení ptáčků (náhled)  Krmení ptáčků

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy