Mgr. Adéla HRUBÁ

 

Semináře EKOZEMĚDĚLSTVÍ,


H.T.F.Radvan

či PŘEDNÁŠKY o přírodní zahradě - zahrádce)

(občas se také mluví o "jedlém lese")

na Vaši žádost,

u nás, ale také u Vás.

Tyto semináře jsou zaměřeny na to, jak s přírodou přestat bojovat a přejít na skutečnou spolupráci. Jak přeměnit svou zahrádku v „malý ráj“, kde nebude zloby ani strachu, kde nebudou chemické látky, včetně umělých hnojiv, kde nebudeme přírodě překážet v jejím konání a proto budeme vzati na vědomí, jako pozitivní síla, spolupracující s Univerzem a můžeme v harmonickém dialogu dojít ke vskutku radostným výsledkům (a to nejen v podobě fyzicky hmatatelných produktů)… 

I toto téma lze občas najít v nabídkovém kalendáři, ale také, jako většinu ostatních, „objednat“, tj.obrátit se na Lask.ekos.spol.Mař.podvrší se svým zájmem a domluvit možnost realizace.

Hlavní propagátorka a lektorka přírodní zahrádky, prostřednictvím našeho sdružení,

je Mgr. Adéla HRUBÁ,


která má, stejně jako H.T.F.Radvan a P.S.M.Radvanová, značné osobní zkušenosti a hlavně se stále přírodní zahradě věnuje. Nejen doma. Ochotně poskytuje konzultace i na místě, kde se někdo rohodne pokusit takovou zahradu či zahrádku založit.

-----------------------------------

Ukázka sázení brambor bez zarývání - do mulče (2009).

Tráva z okolí mulčované plochy je skvělý mulč (normální)

Jde nejen o ekologickou alternativu v nejběžnějším smyslu slova, tedy bez chemie, pokud si nakonec nestříkáte chemii např. na mandelinku - která sem ovšem nalétá méně, nebo na myši - kterým se v mulči docela líbí (tam je dobré ochránit plochu biodynamickými preparáty).

Na druhou stranu stranu jsme nikdy neměli, na mulčované plše, problém s bramborovou plísní. Ani když jsme ještě hospodařili na všech hektarech a samotné mulčování brambor zkoušeli na ploše tří arů. Ono to vypadá, že se plíseň dostává (ze svého přirozeného místa pod povrchem) nad povrch země, na natě, v okamžiku, kdy zem prooráme v momentě, kdy dráha měsíce po obloze stoupá (obzvlášť je-li ještě k tomu vlhko). Jelikož se při mulčování neproorává ...

Jedná se o velice šetrný způsob hospodaření, který přírodu (ornici, ...) ctí a podporuje, místo devastování.Kdysi jsem kdesi četl, že milimetr ornice vzniká zhruba sto let. (Nepátral jsem blíže po přesnosti této informace, neboť pro mne není podstatná. Je nám všem jasné, že je tvorba ornice vskutku dlouhodobý proces, který se nepočítá na hodiny či několik málo roků.)  Zkuste si získat opravdu zasvěcené informace o mikrobiologii půdy (ornice). Máte-li trpělivost a možnosti, můžete získat informace přímým studiem v přírodě. Kam směřuji? V horní tenké vrstvičce půdy (měřeno na milimetry) žijí jiné organismy, než o několik centimetrů níže ... Pokud pluhem otočíme vrstvu o síle 30 i více cm, nebo rýčem 10 - 20 cm, co se stalo? Téměř úplně jsme zastavili život půdních organismů a než se ty přeživší přemístí do své hloubky, vzpamatují a opět začnou fungovat, oráme, či ryjeme, (proorávky, okopávky, sklizeň ...) nanovo.

Místo abychom půdu nechali žít a tím umožnili dobré podmínky pro naše plodiny, půdu umrtvujeme a absenci živé půdní síly nahrazujeme dodáváním hnojiv, stopových prvků, ... (nechci zde psát brožurku na toto téma, neboť toto má být krátké zamyšlení k mulčování brambor, které je nejčastěji dotazované frekventanty našich, i nezemědělských, kurzů).

Pod mulčem zůstává přirozený řád věcí, půda žije bohatým, zdravým životem ... Když kolem na polích a rytých záhonech vyschla zem tak, že nebylo možno do ní zarazit kolík, pod mulč jsem do země sázel i vtlačením samotného prstu do půdy, která byla stále příjemně vlká a (tehdy pro mne stále ještě) až neuvěřitelně kyprá ... (Do země jsem však nesázel brambory, ale cukety, patizony,...) Mulčování tak zajišťuje přirozené, vynikající podmínky pro plodiny a zároveň nerušeně pokračují půdotvorné procesy ...

Znamená to, že jsme přestali přírodě překážet v její úžasné činnosti. A, věřte nebo nevěřte, není lepší způsob, jak od přírody dostat ty nejskvělejší dary.

Před lety jsem na dotaz Lidových novin a Bionovin (ale také firmy, vyrábějící dětské přesnídávky a další, i v kvalitě bio) týkající se dosažené kvality a výnosů odpovídal právě tak, že "se snažím nepřekážet přírodě". A nic na tom po letech nezměním. Kdyby se nám ono nepřekážení podařilo ve větším ... Přál bych ten ráj nám všem. Ale věřte, že věci úžasné prožijete i v případě, že přestanete třeba jen Vy sami, a třeba jen částečně, na svém kousíčku půdy, přírodu znásilňovat a stanete se jejími přáteli.

Sázení brambor 26.4.2009:

(Přibližně polovina plochy v impulzu plodovém a zbytek kořenovém.)

Na mulč se hodí i spadané listí a suchá tráva (normální)Tráva z okolí mulčované plochy je skvělý mulč (normální)

Nejdříve si připravíme materiál na zakrytí brambor (mulč). Hodí se posečená tráva, stařina, listí i zbylé seno ...

Brambory jsou položeny v řádku na drn (normální)

brambory položíme do řádku na loňský mulč, nebo jen tak, na drn ...

A zaoráváme přikrytím mulčem (normální)

a zakrýváme mulčem.

Ať se Vám, brambůrky, daří (normální)

Je zasázeno.

Přimulčování 9.5.2009:

(V impulzu květovém - lepší je plodový a kořenový, naopak úplně nevhodný je listový.)

Přimulčujeme volně rozhozenou travou.(9.5.2009) (normální)

 

Přimulčování provádíme právě posečenou travou, neboť již je jí dostatek.

A již je přimulčováno (9.5.2009) (normální)

Celá plocha je čerstvě zakryta travou, volně vidlemi poházenou ( s vidlí setřesenou ).

Opětné přimulčovávání (letos) provádíme nyní, v prvním týdnu července.(Impulz kořen a květ. Nedaří se nám najít čas v kořenovém.) Poté vypadá plocha opět tak, jako na obrázku výše (z 9.5.2009). Neboť opět zaházíme celou plochu i se vzrostlými bramborovými rostlinami.

Brambory v půli července začaly rozkvétat a proto přestáváme s jakoukoli činností:

Plocha s rozkvetlými bramborovými rostlinami. (normální)

Rozkvetlá plocha brambor 29.července.

A začínáme sklízet 20.září.

 Ještě by byl čas, brambůrky by, z velké části, ještě dorostly, ale vypadá to, že myšky již sklizeň zahájily. Letos jsme plochu brambořiště proti myším vůbec nechránili. Lze to ale udělat například biodynamickým preparátem právě z myšky. (Impulz kořen a plod. POZOR! Nikdy nesklízet v listovém, to úroda velmi rychne podlehá hnilobám.)

Před začátkem sběru brambor (normální)

Plocha brambořiště před začátkem sběru (Kosou posekaná plocha.)

Začátek odhrnování mulče (normální)

Začínáme odhrnovat mulč a smějí se na nás první brambůrky.

Tady byly myši dříve než my (normální)

A hele, měli jsme pravdu. Místy již začaly myšky sklízet opravdu poctivě. Jen díry od myších chodbiček a jeden zbylý brambůrek.

Výsledek ze 2 zjara "sazených" brambůrek (normální)

V kbelíku je výsledná úroda ze dvou na jaře "zasazených" brambor. (První odkrytá "hnízda", která se ukázala, v průběhu sběru, jako průměrná.)

V pytli to přibývá (normální)

A v pytli to pěkně přibývá ...

Vlevo od vybraného řádku sklizený pruh (normální)

Vlevo od právě sebraného řádku je vidět sklizený proužek (převrácený mulč zůstává na místě vedlejšího řádku), vpravo se teprve sbírat bude.

Prostě odkryjeme mulč ... (normální)

Stačí rukou odkrýt mulč ...

... a tady nám maši nechaly všechno. (normální)

... a hele - tady nám myši nechaly vše.

Úroda zatím z dvanácti pětimetrových řádků (normální)

Tak toto je dnešní sběr z dvanácti pětimetrových řádků (něco maličko přes polovinu plochy) = 63 kg (docela dobré, když tam již hospodaří myši).

Jen tak pro zajímavost to znamená, počítám-li dobře, z plochy 10 x 10 m (1 ar) sklidit 210 kg  (= z 1 hektaru 21 tun - při  nájezdu myší). Přičemž nejsou žádné náklady na chemickou "ochranu", pohonné hmoty, nákup či údržbu mechanizace, ani na krmení pro tažná zvířata, nepotřebujeme ani žádné hnojivo ... stačí trojnásobek - raději čtyřnásobek plochy, jakou chceme osázet brambory, travního porostu (pokud nemáme jiný mulčovací materiál - listí ... ), kosa a hrábě... A samozřejmě chuť k troše zdravého pohybu, v klidu přírody...

A večer si pochutnáme na svých nových brambůrkách, vypěstovaných tedy bez chemie ... , dokonce i bez rýče ...


Aktuálně

15. 11. 2019
Energie stromů - opět pro začínající ...

  Další seminář pro začínající ...

15. 11. 2019
Zdraví prospěšné cvičení (nejen) pro seniory

 Polo individuální kurz, či jednotlivý seminář.

26. 10. 2019
NEjen BUBNOVÁNÍ s Tichým Vulkánem pravidelně, ve školním roce

  Společné nejen bubnování ve školním roce, vedené Tichým Vulkánem (také hra na dřevěné tyčky, chrastítka, ... a přidají se třeba písničkáři, budou-li přítomni a my je doprovodíme na ledaco, ..., popovídáme, porozjímáme... a možná z toho bude i krásné duchovní setkání) - OPĚT 1 x měsíčně, vždy třetí pátek !!! Září 2018 - červen 2019.

21. 11. 2018
Krmení ptáčků

Krmení ptáčků (náhled)  Krmení ptáčků

archív

Kontakt

LASKAVÉ EKOSOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ, zapsaný spolek, (zapsaný u Kr.soudu v Hr. Králové, odd. L, vložka 11050)
Červená ev.č. 1, 561 51 Letohrad, účet číslo: 4726070399/0800
728 201 529 (H.T.F.Radvan), 605 219 589 (T.V.M.Heřman), 724 305 576 (P.Vajrauchová)
627 68 662
DIČ CZ62768662

Oblíbené odkazy